Kerkberichten week 23

1 juni H. Justinus, martelaar

                        19.00 u. H. Mis t.i.v. voor zieken en eenzamen

woe. 2 juni      19.00 u. H. Mis in Tungelroy

4 juni Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus

                        19.00 u. H. Mis met aansluitend Aanbidding van het Heilig Sacrament

                        t.i.v. voor vrede in de wereld; voor een goede opvoeding van onze jeugd

05 juni HH. Bonifatius, bisschop, en gezellen, martelaren

                        17.30 u. H. Mis in Tungelroy t.i.v. Pastor Rody Schreinemacher

06 juni Sacramentsdag – Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus

                        09.30 u. H. Mis t.i.v. jaardienst overleden ouders Custers-Mackus; om geloof, liefde en verdraagzaamheid in onze gezinnen; voor alle communicantjes die zich voorbereiden op hun 1e H. Communie; voor het welzijn van onze parochies; voor allen die getroffen zijn door het coronavirus – zang en orgel: Har van Pol-

8 juni 19.00 u. H. Mis t.i.v. voor zieken en eenzamen; om doorzettingsvermogen voor alle examen-kandidaten

woe. 09 juni    19.00 u. H. Mis in Tungelroy

11 juni H. Hart van Jezus

                        19.00 u. H. Mis t.i.v. jaardienst Tinus en Tru Beeren-Jacobs; voor hen die werken in de medische zorg

12 juni Onbevlekt Hart van Maria

                        17.30 u. H. Mis in Tungelroy t.i.v. voor alle zieken en eenzamen van onze parochie;  19.00 u. H. Mis in Swartbroek

13 juni 11e zondag door het jaar

                        09.30 u. H. Mis t.i.v. jaardienst overleden ouders Creemers-Janssen en overleden familieleden; jaardienst Mia Keijers en overleden ouders Keijers-Janssen; voor het welzijn van onze parochies; voor allen die getroffen zijn door het  coronavirus – zang en orgel: Har van Pol

                        11.00 u. H. Mis waarin de communicantjes de eerste H. Communie ontvangen

                        – zang/muziek: communicantjes o.b.v. Martin Wilbers

Let op!            Er is vandaag géén H. Mis in Atweerterheide