Tungelroy

H. Barbara Parochie
Tungeler Dorpsstraat 37
6005 RG Tungelroy

E-mail: h.barbara.tungelroy@gmail.com
Telefoon: 0495-562640

Pastoor Amal
Pr. Beatrixstraat 2
6039 CJ Stramproy

E-mail: pastooramal@webparochie.nl
Telefoon: 0495-561273
Telefoonnummer noodgeval: 06-84885884

Bankrekening nr.: NL 66 RABO 0151 5010 33 t.n.v. H. Barbara Parochie

Over de patroonheilige Barbara (van Nicomedië)

Over de patroonheilige Barbara (van Nicomedië)Zij is beschermheilige van bergbouwers en tunnelgravers, vooral in Duits sprekende gebieden. Dat heeft te maken met de legende dat zij aan de dood ontsnapte doordat een berg haar in zich opnam en verborg voor haar vader die op haar dood uit was. Vandaar dat tunnelboormachines bij de aanvang van het werk gezegend worden onder aanroeping van haar voorspraak. Soms steken berg- of tunnelbouwers een kaars of lamp aan om Sint Barbara’s bescherming af te smeken. Verwant hiermee is haar verering onder de mijnwerkers.willibrordus

Haar voorspraak wordt vooral ingeroepen tegen een onverwachte dood. Dat geldt natuurlijk voor allen die ondergronds werken. Met name als zij daarbij gebruik maken van springstoffen. Zo is zij ook patrones van mijnopruimers en vuurwerkmakers. Vandaar ook van gebruikers van vuurwapens, van artilleristen, van kanonniers, schutters, soldaten, van de militaire stand, wapenmakers en vandaar ook van metaalgieters in het algemeen.

Zo wordt zij patrones van allerlei beroepen die met (onvoorziene) dood te maken hebben, zoals brandweerlieden. Maar ook van doodgravers, begrafenisondernemers en van begraafplaatsen en crematoria. Doordat ze in toren werd opgesloten is zij ook patrones van architecten, bouwvakarbeiders, metselaars, steenhouwers, timmerlieden en dakdekkers; en van vestingwerken en torens als zodanig. Omdat in torens van een klokkenspel hangt ook van beiaardiers, klokkenluiders en klokkengieters.

Ze is ook patrones van gevangenen (omdat zij in haar gevangenschap van een engel de sacramenten ontving). In de westerse kerk is zij een van de Veertien Noodhelpers.

Daarnaast is zij patrones van hoedenmakers (omdat de hoed symbool is voor bescherming?); van koks (misschien vanwege de lekkernijen die eigenlijk bij het naderende Sinterklaasfeest horen?). Verder wordt haar voorspraak ingeroepen tegen koorts, pest en voor een gelukkig stervensuur; ze is beschermheilige tegen brand, bliksem en vuur; voorts wordt haar voorspraak ingeroepen bij storm. Erasmus († 1536) vertelt in zijn Enchiridion (66), dat Barbara’s voorspraak ook werd ingeroepen om niet in de handen van de vijand te vallen.

De H. Barbara kerk te Tungelroy

De H. Barbara kerk te Tungelroy