S.T.A.S.

Deze website is bedoeld als digitaal communicatiemiddel voor onze vier parochies die samen het parochiecluster S.T.A.S. (Stramproy, Tungelroy, Altweerterheide en Swartbroek) vormen. Een cluster waarin  ruimte is voor de eigenheid van elke parochie maar waarbinnen we ook consistent samen werken. We denken na over hoe onze kerkgebouwen open te houden en hoe we als kerk in een veranderende samenleving van meerwaarde kunnen zijn. Dat zijn moeilijke opgaven waarbij we best hulp kunnen gebruiken.

Ons cluster wordt bestuurd door het clusterbestuur onder leiding van Pastoor Ivo Krewinkel. Pastoor Ivo leidt ook het cluster Weert Zuid. Pastoor Ivo en onze eigen pastoor Amal werken in een zogenaamde in solidum constructie, dwz pastoor Ivo behartigt de zakelijke kant van ons cluster om pastoor Amal ruimte te geven zich meer met de pastorale kant van hun werk bezig te houden. Beide pastores zijn in de herfst van 2019 benoemd in hun clusters.