Welkom in ons parochiecluster

Fijn dat u de weg naar onze parochies weet te vinden!

Belangrijke mededelingen

CORONA maatregelen:

De missen in Tungelroy en Swartbroek kunnen niet op het reguliere tijdstip plaatsvinden maar zijn als volgt gepland:
 • Zaterdag 22 januari 16.00 uur Tungelroy
 • Zaterdag 29 januari 16.00 uur Tungelroy  
 • Zaterdag 29 januari 10.00 uur Swartbroek
Alle missen op maandag tot en met vrijdag komen te vervallen.. Hieronder volgen de regels zoals die door de Nederlandse Bisschoppen zijn besloten, zij zijn geldig tot en met 28 januari.  - De Nederlandse bisschoppen hebben de corona maatregelen uitgebreid: ER MOGEN GEEN VIERINGEN OF ANDERE KERKELIJKE BIJEENKOMSTEN GEHOUDEN WORDEN NA 17.00 UUR.. Verder blijven de regels die eerder al golden: Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Zingen

Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en mogen ook koren blijven zingen, maar koren wordt nadrukkelijk aangeraden om alleen te repeteren in grote ruimtes waar voldoende geventileerd kan worden. Ook voor het zingen tijdens de vieringen geldt dat er goed geventileerd moet kunnen worden en dat koorleden net als de andere aanwezigen onderling tenminste anderhalve meter afstand moeten houden. Verder gelden voor repetities die niet in een kerk plaatsvinden, de regels voor koorrepetities van de overheid. De bisschoppen houden er rekening mee dat de komende tijd verdere aanscherping van de coronamaatregelen nodig zal blijken.

Respectvolle omgang

De bisschoppen hebben eerder al iedereen opgeroepen om zich te laten vaccineren. Tegelijk willen zij aan alle gelovigen, gevaccineerd en niet-gevaccineerd, vragen om respectvol met elkaar om te blijven gaan. De bisschoppen beseffen dat zij opnieuw een beroep doen op de bereidwilligheid van alle betrokkenen in de parochies, waaronder vele vrijwilligers die helpen bij het implementeren van de voorzorgsmaatregelen. Zij zijn dankbaar voor deze inzet en hopen en bidden dat een gezamenlijke inspanning de beoogde effecten zal hebben ten behoeve van de gezondheid van alle mensen en met name de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.

Volgende Missen

H. Corneliuskerk

Swartbroek

Aanstaande zaterdag om 10:00

H. Barbara kerk

Tungelroy

Aanstaande zaterdag om 16:00

St. Willibrorduskerk

Stramproy

Aanstaande zondag om 09:30

H. Hart van Jezus kerk

Altweerterheide

Aanstaande zondag om 11:00

Laatste nieuws

Communie voorbereiding Stramproy

Denkt u erover na uw kind de Communie te laten doen? Fijn! Alle ouders/verzorgers die erover nadenken hun kind de Communie te laten doen op 29 mei 2022 zijn van harte uitgenodigd op de informatieavond dinsdag 25 januari 2022 omLees meer…

Kerstboodschap Bisschoppen 2021

KERSTMIS, DE GEBOORTE EN KOMST VAN JEZUS OP AARDE, HET LICHT IN DE WERELD Kerstboodschap van de R.-K. bisschoppen van Nederland Broeders en zusters, Met Kerstmis gedenken we de menswording van God. “Toen de volheid van de tijd gekomen was,Lees meer…

Brief van onze Bisschop Boodschap bij Christus Koning 2021

  Boodschap bij het einde van het kerkelijk jaar Ter voorlezing/publicatie op het hoogfeest van Christus Koning 20/21 november 2021 Broeders en zusters in Christus, Steeds meer raken we in ons Limburgse land gewend aan priesters van buitenlandse komaf. SomsLees meer…

Kerkberichten

Kerkberichten week 4

Zaterdag 22 januari

16:00 uur: Mis in de H. Barbara kerk te Tungelroy

 • Bijzondere intentie

Zondag 23 januari

9:30 uur: Mis in de St. Willibrorduskerk te Stramproy

 • Zeswekendienst Fien Kusters-Ingeveld
 • Truus Palmen (offergang)
 • Jaardienst Bert Coolen
 • Mien en Sjef Mans- van Soest (vanwege verjaardag)
 • Jaardienst overleden ouders Piet en Mia Linders-Schroeten
 • Sjeng Arits (offergang)
 • Voor alle zieken en eenzamen in onze parochies
 • Voor eenheid van de christenen

11:00 uur: Mis in de H. Hart van Jezus kerk te Altweerterheide

Zaterdag 29 januari

10:00 uur: Mis in de H. Corneliuskerk te Swartbroek

Kerkberichten week 5

Zaterdag 29 januari

16:00 uur: Mis in de H. Barbara kerk te Tungelroy

 • Voor de vluchtelingen van deze wereld

Zondag 30 januari

9:30 uur: Mis in de St. Willibrorduskerk te Stramproy

 • Jan Heijmans (offergang)
 • Voor een bijzondere intentie
 • Uit dankbaarheid
 • Voor hen die sterven in eenzaamheid
 • Voor de zieken en eenzamen
 • Voor allen die getroffen zijn door het coronavirus

11:00 uur: Mis in de H. Hart van Jezus kerk te Altweerterheide

Stramproy

Zondag:09:30
Maandag:Geen mis
Dinsdag:Geen mis
Woensdag:Geen mis
Donderdag:Geen mis
Vandaag: Geen mis
Zaterdag:Geen mis

Altweerterheide

Zondag:11:00
Maandag:Geen mis
Dinsdag:Geen mis
Woensdag:Geen mis
Donderdag:Geen mis
Vandaag: Geen mis
Zaterdag:Geen mis

Tungelroy

Zondag:Geen mis
Maandag:Geen mis
Dinsdag:Geen mis
Woensdag:Geen mis
Donderdag:Geen mis
Vandaag: Geen mis
Zaterdag:16:00

Swartbroek

Zondag:Geen mis
Maandag:Geen mis
Dinsdag:Geen mis
Woensdag:Geen mis
Donderdag:Geen mis
Vandaag: Geen mis
Zaterdag:10:00 (Oneven week)