Kerkberichten week 22

29 mei 17.30 u. H. Mis in Tungelroy t.i.v. overleden ouders Beelen-Korten; 19.00 u. H. Mis in Swartbroek

30 mei Hoogfeest van de Heilige Drie-Eenheid

                        09.30 u. H. Mis Stramproy  t.i.v. jaardienst en verjaardag Tjeu Moonen; jaardienst Sientje Lenaers; Jan Heijkers en overleden familie Heijkers-Donders; Frans Boekhorst (offergang);  voor het welzijn van onze parochies; voor allen die getroffen zijn door het  coronavirus

31 mei Feest Maria Visitatie

                        18.40 u Rozenkrans met om 19.00 u. H. Mis t.i.v. voor zieken en eenzamen; om doorzettingsvermogen voor alle examen-kandidaten

woe. 02 juni    19.00 u. H. Mis in Tungelroy

04 juni 19.00 u. H. Mis t.i.v. voor hen die werken in de medische zorg

05 juni HH. Bonifatius, bisschop, en gezellen, martelaren

                        17.30 u. H. Mis in Tungelroy t.i.v. Pastor Rody Schreinemacher

06 juni Sacramentsdag – Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus

                        09.30 u. H. Mis t.i.v. jaardienst overleden ouders Custers-Mackus; om geloof, liefde en verdraagzaamheid in onze gezinnen; voor het welzijn van onze parochies; voor allen die getroffen zijn door het coronavirus