Kerkberichten week 24

12 juni Onbevlekt Hart van Maria

                        17.30 u. H. Mis in Tungelroy t.i.v. voor de zieken in de parochie;  19.00 u. H. Mis in Swartbroek

13 juni 11e zondag door het jaar

                        09.30 u. H. Mis t.i.v. jaardienst overleden ouders Creemers-Janssen en overleden familieleden; jaardienst Mia Keijers en overleden ouders Keijers-Janssen; voor het welzijn van onze parochies; voor allen die getroffen zijn door het  coronavirus – zang en orgel: Har van Pol

                        11.00 u. H. Mis waarin de communicantjes hun eerste H. Communie ontvangen t.i.v. voor al onze communicantjes dat ze steeds meer van Jezus gaan houden; uit dankbaarheid en voor ouders Arockiam Kulandaiammal en broer Antony (ouders en broer van pastoor Amal) – zang/muziek: communicantjes o.b.v. Martin Wilbers

Let op!            Er is vandaag géén H. Mis in Atweerterheide

15 juni 19.00 u. H. Mis t.i.v. jaardienst Harry van Lier; jaardienst Petronella Meulen; voor zieken en eenzamen

woe. 16 juni    19.00 u. H. Mis in Tungelroy t.i.v. uit dankbaarheid en voor ouders Arockiam Kulandaiammal en broer Antony (ouders en broer van pastoor Amal)

18 juni 19.00 u. H. Mis t.i.v. ouders Moonen-Jacobs en kinderen; jaardienst overleden ouders Lempens-Stinkens en overleden kinderen; voor hen die werken in de medische zorg

19 juni 17.30 u. H. Mis in Tungelroy t.i.v. Jan en John Muijsers

20 juni 12e zondag door het jaar – Vaderdag

                        09.30 u. H. Mis t.i.v. Jan Caris; jaardienst Jac Snijders en Toos Snijders-Hendrix (vanwege verjaardag); overleden ouders Kessels van den Schoor, Jacques en Jan; jaardienst overleden ouders Lenaers-Kwaspen en zonen Leo en Sjra; jaardienst Mientje Vaes-Keijers; Johan Hendrikx (vanwege verjaardag) tevens voor overleden familie Hendrikx-Didderiens; voor het welzijn van onze parochies; voor allen die getroffen zijn door het coronavirus –