Kerkberichten week 13

27 mrt. 17.30 u. H. Mis in Tungelroy t.i.v. Harrie Leijssen; Jan en Mia Hendriks-Tilmans

28 mrt. Let op! Begin van de zomertijd; de klok wordt een uur vooruitgezet.

                        De Goede Week –  Palmzondag van het lijden van de Heer

                        09.30 u. H. Mis t.i.v. Jo Didderiens (vanwege verjaardag); jaardienst Siska Lenaers-Nelissen; jaardienst Dré Ament en Mia Ament-Heijmans; om geloof, liefde en verdraagzaamheid in onze gezinnen; voor het welzijn van onze parochies; voor allen die getroffen zijn door het coronavirus – zang en orgel: Har van Pol

30 mrt. 19.00 H. Mis t.i.v. jaardienst Eduard Palmen en overleden familie; voor zieken en eenzamen; een goede opvoeding van onze jeugd

woe. 31 mrt.    19.00 u. H. Mis in Tungelroy

01 april Witte Donderdag: 19.00 u. H. Mis in Altweerterheide

02 april Goede Vrijdag: lijden en sterven van de Heer

15.00 u. Kruisweg

                        19.00 u. Liturgie van Goede vrijdag

03 apr. Paaszaterdag – Stille Zaterdag

19.15 u. Paaswake zang en orgel: Har van Pol

2e collecte bestemd voor de Vastenactie

04 apr. HOOGFEEST VAN PASEN Verrijzenis van de Heer

            09.30 u. Hoogmis t.i.v. 1e jaardienst Cor Berden; jaardienst Jan Agten; jaardienst Pierre Wolters; jaardienst Wiel en Annie Bensen-Janssen; jaardienst Jan Kunnen; Mien en Piet Timmermans-Winkelmolen; Gert Briels-Truijen; Cor Verhees; pastoor Eduard Mutsaerts; voor het welzijn van onze parochies; voor allen die getroffen zijn door het coronavirus; om wijsheid voor onze nieuwe regering –