Kerkberichten week 14

01 april Witte Donderdag:
19.00 u. H. Mis in Altweerterheide

02 april Goede Vrijdag: lijden en sterven van de Heer
09.30 u. Tungelroy ism school
15.00 u. Kruisweg
19.00 u. Liturgie van Goede vrijdag

03 april Paaszaterdag – Stille Zaterdag
17.30 u.  Paaswake Altweerterheide
19.15 u. Paaswake Stramproy

04 april HOOGFEEST VAN PASEN Verrijzenis van de Heer
09.30 u. Stramproy
t.i.v. 1e jaardienst Cor Berden; jaardienst Jan Agten; jaardienst Pierre Wolters; jaardienst Wiel en Annie Bensen-Janssen; jaardienst Jan Kunnen; Mien en Piet Timmermans-Winkelmolen; Gert Briels-Truijen; Cor Verhees; pastoor Eduard Mutsaerts; voor het welzijn van onze parochies; voor allen die getroffen zijn door het coronavirus; om wijsheid voor onze nieuwe regering
11.00 u. Altweerterheide

05 april tweede Paasdag
09.30 Tungelroy
11.00 Swartbroek

06 april 19.00 H. Mis t.i.v. jaardienst Piet Timmermans tevens voor zijn verjaardag en overleden ouders; Toon Meijssen vanwege verjaardag tevens voor overleden ouders en schoonouders; voor zieken en eenzamen; een goede opvoeding van onze jeugd

woe. 07 april   19.00 u. H. Mis in Tungelroy

09 april 19.00 u. H. Mis t.i.v. jaardienst Catho Kirkels; uit dankbaarheid

10 april 17.30 u. H. Mis in Tungelroy t.i.v. Harrie Leijssen; Jan en Mia Hendriks-Tilmans

11 april 2e zondag van Pasen; Beloken Pasen, zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

                        09.30 u. H. Mis t.i.v. Mia Muijsers-Klaessen (vanwege verjaardag); jaardienst overleden ouder Sjang Muijsers en Lies Muijsers-Creemers; om geloof, liefde en verdraagzaamheid in onze gezinnen; voor het welzijn van onze parochies; voor allen die getroffen zijn door het coronavirus