Paasboodschap pastoor Amal en mistijden met pasen

Paasboodschap  van Pastoor Amal

Op dinsdag 23 maart verwachtte iedereen dat na de verkiezingen de nieuwe regering de maatregelen zou versoepelen. Maar het is niet gebeurd zoals we hadden verwacht.

De eersten onder ons zijn al gevaccineerd, maar voordat iedereen aan de beurt is geweest, zal het ver in de zomer zijn.

Pasen lockdown

Wie had gedacht dat we twee keer na elkaar Pasen in lockdown zouden vieren!?

Zelden gebeurde het in onze geschiedenis dat er geen of bijna geen vieringen waren op Pasen, de bijzonderste dag van het liturgisch jaar, het feest der feesten.

Feest van nieuw leven

Pasen is het feest van de nieuwe maan, van de nieuwe lente, het feest van het nieuwe leven. Want het leven wint het altijd op de dood, dat geloven wij christenen en daarom hebben wij met Pasen het nieuwe licht, het nieuwe vuur gewijd. Zoals heel de natuur zich in de lente vernieuwt, zo willen wij ons weer vernieuwen met Pasen.

Eeuwig leven

Wij zijn niet geschapen voor de dood maar voor het leven, wij zijn niet geschapen voor het verdriet maar voor de vreugde, wij zijn niet geschapen om te sterven maar om eeuwig te leven. De Kerk van Christus heeft altijd geleefd vanuit dit geloof.

Zware stenen wegwentelen

Pasen hebben wij niet in handen, dat is Gods werk. God zelf heeft de steen van het graf weg gewenteld. Ons hart is dikwijls afgesloten door zware stenen van angst, moedeloosheid, ongeloof. Wij vragen ons dan af zoals de vrouwen: Wie zal die steen weg wentelen? Maar de Verrezene kan ook onze stenen weg wentelen en ons hart vervullen met echte paasvreugde.

Uitnodiging om op te staan

Wij worden uitgenodigd om op te staan, want verrijzenis wil zeggen: daden verrichten waardoor het leven in zijn verschillende facetten kan groeien in deze stervende wereld. Verrijzenis gebeurt daar waar iemand de hand reikt naar zijn broer die hij afgeschreven had, daar waar men blijft geloven in de trouw wanneer de liefde wegkwijnt, daar waar mensen zorg willen dragen voor mensen in nood, daar waar mensen zich inzetten voor de heelheid van de schepping.

Zalig Pasen

In deze geest zou ik u allen, een zalig Paasfeest willen toewensen. Sta op uit het graf van zelfzucht en ongeloof, rol de stenen weg van angst en zorg, en stel u open voor het nieuwe leven dat Christus u wil schenken.

Pasen, wij vieren dit feest elke zondag en elke dag belijden we: “Heer Jezus, we verkondigen uw dood en we belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt.”


Mistijden met pasen

1 april Witte Donderdag:
19.00 u. Altweerterheide

2 april Goede Vrijdag:
09.30 u. Tungelroy ism school
15.00 u. Stramproy Kruisweg
19.00 u. Stramproy Liturgie van Goede vrijdag

3 april Paaszaterdag – Stille Zaterdag
17.30 u. Paaswake Altweerterheide
19.15 u. Paaswake Stramproy

4 april HOOGFEEST VAN PASEN
09.30 u. Stramproy
11.00 u. Altweerterheide

5 april tweede Paasdag
09.30 Tungelroy
11.00 Swartbroek