Kerkberichten week 8

woe. 17 febr.   Aswoensdag – Verplichte vasten- en onthoudingsdag

                        17.30 u. H. Mis in Tungelroy met uitstrooien van enkele stofdeeltjes as.

19.00 u. H. Mis in Stramproy met uitstrooien van enkele stofdeeltjes as. T.i.v. goede beleving van de veertigdagentijd; voor zieken en eenzamen – zang en orgel: Har van Pol – collecte bestemd voor de vastenactie

19 febr. 19.00 u. H. Mis t.i.v. voor allen die getroffen zijn door corona; voor leerkrachten en leerlingen; om innerlijke rust en vrede

20 febr. 17.30 u. H. Mis in Tungelroy t.i.v. zeswekendienst Mies Moonen; 19.00 u. H. Mis in Swartbroek

21 febr. Eerste zondag van de Veertigdagentijd (B)

                        09.30 u. H. Mis t.i.v. jaardienst Nelly Verwielen-Huijskens; jaardienst overleden ouders Jan en Mia Tullemans-Truijen en dochter Anny; jaardienst Jacques en To Lempens-Teuwen; overleden ouders Palmen-van Donschot Hein, Jan, Eduard, Pieter en Wilbert; Dré Beeren (offergang); voor het welzijn van onze parochies; voor allen die getroffen zijn door het coronavirus – zang en orgel: Har van Pol

23 febr. 19.00 H. Mis t.i.v. jaardienst Bert Camp en Margaretha Camp-van Horne; tot onze lieve Vrouw van Altijd Durende Bijstand (R); voor zieken en eenzamen; voor een goede opvoeding van onze jeugd

woe. 24 febr.   19.00 u. H. Mis in Tungelroy

26 febr. 19.00 u. H. Mis t.i.v. Cor Berden (offergang); jaardienst Sjeng van Dael en Truij Arits; voor allen die getroffen zijn door corona; voor leerkrachten en leerlingen; om innerlijke rust en vrede

27 febr. 17.30 u. H. Mis in Tungelroy t.i.v. voor allen die getroffen zijn door corona

28 febr. Tweede zondag van de veertigdagentijd (B)

                        09.30 u. H. Mis t.i.v. uit dankbaarheid b.g.v. 40- jarig huwelijk echtpaar Jac en Mia Smeets-Jacobs; jaardienst Bér en Rina Timmermans-Geelen (tevens vanwege verjaardag); jaardienst Pie Tijskens; Leen Creemers-Janssen (vanwege verjaardag); overleden ouders Ronckers-van Donschot; om geloof, liefde en verdraagzaamheid in onze gezinnen; voor het welzijn van onze parochies; voor allen die getroffen zijn door het coronavirus – zang en orgel: Har van Pol

 

PAROCHIE AGENDA:

26 maart 20.00 u Avond van de martelaren (online)

13 en 20 april 14.00-16.00 u Geestelijke gezondheidszorg in het medisch bedrijf

26 juni 19.00 u Toediening H. Vormsel in Tungelroy

           

 

Goede God, door Uw wijsheid hebt U de mens zo gemaakt dat hij over Uw schepping zou heersen, dat hij de wereld rechtvaardig zou regeren, in vertrouwen op U.

 

Uit het boek Wijsheid 9,2-3a