Kerkberichten week 9

  1. 27 febr. 17.30 u. H. Mis in Tungelroy t.i.v. voor alle mensen die lijden onder corona
  2. 28 febr. Tweede zondag van de veertigdagentijd (B)

                        09.30 u. H. Mis t.i.v. uit dankbaarheid b.g.v. 40- jarig huwelijk echtpaar Jac en Mia Smeets-Jacobs; jaardienst Bér en Rina Timmermans-Geelen (tevens vanwege verjaardag); jaardienst Pie Tijskens; Leen Creemers-Janssen (vanwege verjaardag); overleden ouders Ronckers-van Donschot en Nellie; om geloof, liefde en verdraagzaamheid in onze gezinnen; voor het welzijn van onze parochies; voor allen die getroffen zijn door het coronavirus – zang en orgel: Har van Pol

  1. 2 mrt. 19.00 H. Mis t.i.v. voor zieken en eenzamen; voor een goede opvoeding van onze jeugd

woe. 3 mrt.      19.00 u. H. Mis in Tungelroy

  1. 5 mrt. 19.00 u. H. Mis met aansluitend Stille Aanbidding t.i.v. jaardienst Thieu Teuwen; voor allen die getroffen zijn door corona; voor leerkrachten en leerlingen; om innerlijke rust en vrede
  2. 6 mrt. 17.30 u. H. Mis in Tungelroy t.i.v. overleden familie Langers-Koolen; 19.00 u. H. Mis in Swartbroek
  3. 7 mrt. Derde zondag van de Veertigdagentijd (B)

                        09.30 u. H. Mis t.i.v. jaardienst Thieu Creemers; Dora Vaessen-Teuwen; Pierre Wolters (vanwege verjaardag); ouders Clijsters-Kusters dochter Jean, zonen Wiel en Jacques en schoonzoon Gijs; voor het welzijn van onze parochies; voor allen die getroffen zijn door het coronavirus – zang en orgel: Har van Pol

 

PAROCHIE AGENDA:

  1. 26 maart 20.00 u Avond van de martelaren (online)
  2. 13 en 20 april 14.00-16.00 u Geestelijke gezondheidszorg in het medisch bedrijf
  3. 26 juni 19.00 u Toediening H. Vormsel in Tungelroy

           

PAROCHIEKANTOOR: ons parochiekantoor en dagkapel is iedere dinsdag- en woensdagmorgen

geopend van 10.00-12.00 uur. U kunt in het kantoor terecht voor o.a. misintenties. Wanneer u ziet dat er in totaal 3 personen aanwezig zijn, gelieve dan even buiten te wachten.

 

VEILIGHEIDSPROTOCOL VOOR H. MISSEN

Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

–           Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren.

–           Bij uitvaarten mogen 50 mensen aanwezig zijn.

–           Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen.

–           Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door

kinderen. Samenzang is niet toegestaan.

 

HEILIGE MIS IN TUNGELROY

Voortaan is er iedere woensdagavond om 19.00 uur een H. Mis in Tungelroy. Dus door de week: op dinsdag en vrijdag om 19.00 uur H. Mis in Stramproy en op woensdag 19.00 uur in Tungelroy.

UITNODIGING AVOND ONLINE

Heilige Jozef door vicaris Paul Verbeek

Graag nodigt het Sint Franciscuscentrum u uit voor een online avondbijeenkomst over de Heilige

Jozef, op 25 februari 2021, van 19.30 uur tot 20.45 uur. Vicaris Paul Verbeek verzorgt de inleiding.

Hij gaat in op de betekenis van de heilige Jozef en op de verering van deze heilige.

Vicaris Verbeek

Vicaris Verbeek is bisschoppelijk vicaris van het bisdom Breda en pastoor van de

Lievevrouweparochie te Bergen op Zoom. Hij werkte mee aan Van Allerheiligen tot Kerstmis:

bidden in tijden van afstand en verwachting (Baarn, 2020) en aan het gebedenboekje Van Maria

Lichtmis tot Pinksteren: Bidden in onzeker tijden, met hierin een bijdrage van hem over Sint Jozef

(2021).

Van harte welkom

Deze avond is de eerste activiteit die het Sint Franciscuscentrum organiseert in het kader van het

Sint Jozefjaar. Paus Franciscus riep op 8 december 2020 het jaar 2021 uit tot Sint Jozefjaar. De

paus maakte dit bekend in zijn apostolische brief Patris Corde. Hij koos voor 8 december (het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria) omdat paus Pius IX op 8 december 1870 de heilige Jozef uitriep tot patroon van de Kerk.

Sint Jozefjaar

Het Sint Jozefjaar ging onmiddellijk van start. Het sluit op 8 december 2021.

In het Jozefjaar vraagt paus Franciscus speciale aandacht voor de rol van de heilige Jozef als

patroonheilige van arbeiders en beschermer van vluchtelingen.

Corona-pandemie

De corona-pandemie heeft een rol gespeeld bij het uitroepen van het Jozefjaar. Tijdens de

pandemie werd duidelijk hoe belangrijk de rol van gewone mensen als verpleegkundigen,

schoonmaak(st)ers, vuilnisophalers en medewerk(st)ers van supermarkten is.

Door hun aanwezigheid en hun trouwe plichtsvervulling maken zij tijdens de pandemie het menselijk samenleven mogelijk. Zij kunnen zich spiegelen aan de heilige Jozef die zonder een woord te zeggen deed wat van hem gevraagd werd. “Hij is een onopvallende man die dagelijks, discreet en in het verborgene aanwezig is,” aldus paus Franciscus.

Inschrijven en kosten

U kunt zich aanmelden door het invullen van het inschrijfformulier op de website van het Sint

Franciscuscentrum. Na aanmelden ontvangt u, uiterlijk op de dag zelf, een link waardoor u

toegang krijgt tot de bijeenkomst. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Een vrijwillige

bijdrage is welkom, over te maken op Rabobank NL91RABO0158784022 o.v.v. Sint Jozef.

Graag ontmoeten wij u online op donderdag 25 februari 2021.

 

VASTENACTIE 2021

Ook in 2021 steunt de vastenactie een project in Piéla, een gemeente in Burkina Faso, een land in Midden- Afrika. Het geld is bestemd voor de aanschaf van zonnepanelen op de kraamkliniek van het Gezondheids- en Sociale Zorgcentrum.

Piéla, Burkina Faso

Piéla is een gemeente van ongeveer  62.000 inwoners met meer dan 40 dorpjes. De voornamelijk agrarische bevolking, meestal analfabeet, leeft in armoede. Dit komt enerzijds door het tropische klimaat met weinig neerslag en anderzijds door het lage inkomen van de bevolking.

Zonnepanelen

Het Gezondheids- en Sociale Zorgcentrum bestaat uit een ziekenafdeling, een kraamkliniek, een polikliniek, een apotheek en een moeder- en kind service. De wens is om op elk gebouw zonnepanelen te leggen voor de eigen stroomvoorziening.

Ons doel is om samen met de clusterparochies de zonnepanelen op de kraamkliniek te financieren.

Banknummer vastenactie

Heel fijn dat wij afgelopen week al diverse reacties hebben mogen ontvangen. Hartelijk dank aan iedereen die al een bedrag heeft overgemaakt aan de vastenactie voor dit goede doel in Midden-Africa.

Het banknummer voor de Vastenactie is NL 23 RABO 1263 4043 91.