Kerkberichten week 5

KERKBERICHTEN  – 31 januari t/m 7 februari  –   WEEK 04

Pastorie Pr. Beatrixstraat 2, tel. 561273, emailadres: pastooramal@webparochie.nl

Parochiekantoor onder de kerktoren, Kerkplein 1, 6039 GH Stramproy is geopend iedere dinsdag en woensdag van 10.00-12.00 uur, tel. 0495-563323

bankrekening nr. misintenties NL78 RABO 0149 9062 34 t.n.v. R.K. Parochie H. Willibrordus

bankrekening nr. kerkbijdrage NL59 RABO 0149 9155 00 t.n.v. R.K. Parochie H. Willibrordus

Tungelroy
30 jan. 17.30 u.
t.i.v. met bijzondere intentie

Stramproy
31 jan. 4e zondag door het jaar (B)
09.30 u. H. Mis t.i.v. zeswekendienst Frans Boekhorst; voor roepingen; om geloof, liefde en verdraagzaamheid in onze gezinnen; voor het welzijn van onze parochies; voor allen die getroffen zijn door het coronavirus – zang en orgel: Har van Pol

2 febr. Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
19.00 u. H. Mis t.i.v. Pier Rademaekers (vanwege verjaardag); Door Lempens- Teuwen (offergang); voor allen die getroffen zijn door het coronavirus

5 febr. H. Agatha, maagd en martelares

1e vrijdag van de maand
19.00 u. H. Mis met aansluitend aanbidding van het Allerheiligste
 t.i.v. jaardienst overleden ouders Lempens-Stinkens; voor alle zieken en eenzamen

Tunfgelroy en Swartbroek
6 febr. HH. Paulus Miki en gezellen, martelaren
17.30 u. H. Mis in Tungelroy
t.i.v. familie van Geleuken-Koolen; John Muijsers vanwege zijn verjaardag;

19.00 u. H. Mis in Swartbroek

Stramproy
7 febr. 5e zondag door het jaar (B)
09.30 u. H. Mis t.i.v. jaardienst An en Sjef Stevens-Kwaspen; Jan en Lies Seuren-Reijnen; voor het welzijn van onze parochies; voor zieken en eenzamen; voor allen die getroffen zijn door het coronavirus – zang en orgel: Har van Pol

 

PAROCHIE AGENDA:

 1. 26 maart 20.00 u Avond van de martelaren (online)
 2. 13 en 20 april 14.00-16.00 u  Geestelijke gezondheidszorg in het medisch bedrijf
 3. 30 mei 10.30 u             1e Heilige Communie
 4. 26 juni 19.00 u Toediening H. Vormsel in Tungelroy

 

PAROCHIEKANTOOR: ons parochiekantoor en dagkapel is iedere dinsdag- en woensdagmorgen

geopend van 10.00-12.00 uur. U kunt in het kantoor terecht voor o.a. misintenties. Wanneer u ziet dat er in totaal 3 personen aanwezig zijn, gelieve dan even buiten te wachten.

Tip: Probeer één keer per week iemand blij te maken door liefdevolle aandacht te geven met jouw bezoek, kaart of telefoontje. Een klein gebaar, maar dit verkleint zijn of haar eenzaamheid. Dank u wel!

 

VEILIGHEIDSPROTOCOL VOOR H. MISSEN

Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

–           Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren.

–           Bij uitvaarten mogen 50 mensen aanwezig zijn.

–           Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen.

–           Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door

kinderen. Samenzang is niet toegestaan.

 

DE KERK BLIJFT OPEN – OOK BIJ EEN AFSCHEID

Bij alle corona-beperkingen van deze tijd kijken we met u graag naar wat er wél mogelijk is. In het bijzonder als het gaat om het afscheid van een dierbare.

De nieuwste maatregelen (m.i.v. maandag 25 januari) betekenen dat bij een uitvaart (al dan niet kerkelijk) maximaal 50 personen aanwezig kunnen zijn.

Natuurlijk willen we, nu nog meer dan anders, een persoonlijk karakter aan de uitvaart geven.

Wat is er mogelijk?

 • Onze organist/dirigent Har van Pol kan passende muziek maken tijdens de uitvaart.
 • Natuurlijk is er plaats voor solisten, of kunnen er passende cd’s gedraaid worden, in overleg met de pastoor.
 • Familie en vrienden kunnen zelf een actieve rol spelen door een levensloop, een gedicht etc.

voor te lezen.

 • Behalve de uitvaart kan er ook een vooravondmis zijn, waarvoor u nog eens 30 genodigden

kunt aanmelden.

 • We kunnen zorgen voor een geluidsopname, waardoor de kerkelijke afscheidsviering (achteraf) in bredere kring kan worden beluisterd.

 

www.birgittinessen.nl

KLOOSTERKEUKEN

Houdt u ook zo van overheerlijk, ambachtelijk brood? Of smaakvolle kweeperensiroop of limoncello?

Normaal kunt u ze nuttigen in onze eetzaal, maar vanwege de coronamaatregelen is dat helaas niet mogelijk. Ook wij missen natuurlijk – naast de aanwezigheid van onze gasten en bezoekers – inkomsten door de coronacrisis en de lockdown.

Daarom bieden wij per uitzondering onze ambachtelijke producten aan, om zo de vaste lasten van ons monumentale kloostergebouw aan de Maasstraat te Weert te kunnen bekostigen.

Denkt u hierbij aan brood (wit, bruin en noten), likeur, siroop ….. en natuurlijk onze limoncello! We werken aan een breder afhaal-aanbod van de producten die u normaal gesproken kunt krijgen in ons gastenhuis. Helpt u ons mee? https://www.birgittinessen.nl/kloosterkeuken/

 

ZORGCENTRUM RUST IN ROOY

Vanwege de Corona-besmetting worden er voorlopig géén H. Missen gelezen in het Zorgcentrum.

 

Geef vandaag voor de kerk van morgen

ACTIE KERKBALANS  2021

Aan het begin van het nieuwe jaar vragen kerken in Nederland aandacht voor hun sponsoring. De Kerk leeft van de liefde: letterlijk zijn het vrijwillige bijdragen en giften waardoor kerkbesturen de mogelijkheden creëren om het geloof te vieren, te beleven en door te geven.

Kerkbijdragen  

Momenteel zijn de financiën door de stijgende kosten en dalende inkomsten helaas niet meer in balans. De vrijwillige giften (bijdragen) van mensen aan hun parochie noemen we “kerkbijdrage”. Kerkbesturen beheren de inkomsten en bezittingen van de parochies en de kerkbijdrage is voor hen de belangrijkste bron van inkomsten.

Meer uitgaven dan inkomsten

Maar in drie kwart van de parochies in Limburg zijn er meer uitgaven dan inkomsten, en het gat tussen inkomsten en uitgaven was in 2020 door Covid-19 groter dan ooit. Soms geven parochies aan, dat ze geen onderhoud meer kunnen plegen aan kerk of pastorie en dat ze zelfs geen priester meer kunnen betalen. De financiële bijdragen aan de kerk zijn noodzakelijk voor het in stand houden van onze geloofsgemeenschap. Kerken leven nu vooral dankzij giften van vorige generaties.

Helpt u mee te bouwen aan onze Kerk van morgen, het centrum van Stramproy?

 • aan de kerk die wij liefhebben
 • de kerk, die onze voorouders, bijna een eeuw geleden, gebouwd hebben
 • waar onze grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen gedoopt en gevormd zijn, de 1e Heilige Communie hebben ontvangen, de Sacramenten hebben gevierd, ontelbare keren H. Missen hebben bijgewoond, kaarsjes hebben gebrand of afscheid hebben genomen van een dierbare.
 • Belangrijk!!! Over enkele weken wordt een brief over dit thema huis aan huis bezorgd.