Aktie Kerkbalans 2021

“Geef voor je kerk”

 

 

Aktie kerkbalans 2021

Tungelroy, januari 2021    

Beste parochianen,

 

Het nieuwe jaar is nog maar een paar weken oud dus we willen U ook via deze weg nog een heel gelukkig en gezond 2021 toewensen.

 

Het jaar 2020 zullen we ons altijd blijven herinneren als het corona jaar. Het jaar waarin veel parochianen ziek werden en zelfs overleden aan de gevolgen van corona. Ook een jaar waarin we telkens zochten naar de mogelijkheden die we als kerk hadden om toch contact te houden met onze parochianen. Mogen er diensten gehouden worden en zo ja, hoeveel mensen mogen dan in de kerk aanwezig zijn? Welke maatregelen moeten we nemen zodat alles conform de richtlijnen kan verlopen? Hoe blijven we een geloofsgemeenschap die samenkomt en aandacht heeft voor het geloof en voor elkaar? Hoe begrijpelijk, maar ook moeilijk was het daarom dat er op kerstavond geen enkele viering gehouden mocht worden. Gelukkig hebben veel inwoners van Tungelroy toch de weg naar de kerk en de mooie kerststal gevonden tijdens de extra openingstijden. Op deze manier proberen we toch vorm te geven aan onze parochie.

 

Ook zorgen we ervoor dat ons mooie kerkgebouw in orde blijft en er uitnodigend en verzorgd uitziet. Op dit moment wordt het voegwerk in orde gemaakt en ook aan de dakconstructie wordt gewerkt.

 

Het in stand houden van onze geloofsgemeenschap en de kerk brengt ook de nodige kosten met zich mee, vandaar dat we een beroep op U doen, via de jaarlijkse actie: Kerkbalans.

 

Gelieve uw kerkbijdrage als volgt over te maken:

IBAN nummer NL66 RABO 0151 5010 33 t.n.v. RK Kerkbestuur H. Barbara Tungelroy

Onder vermelding van Kerkbijdrage 2021

 

Voor de goede orde wijzen wij u erop, dat in het bisdom Roermond geen kosten in rekening worden gebracht voor een kerkelijke huwelijkssluiting of uitvaart, wanneer u gedurende tenminste de laatste vier jaren aan de kerkbijdrage heeft deelgenomen en minimaal  € 100 per jaar heeft gegeven.

 

Nogmaals heel hartelijk dank. 

 

Namens Uw kerkbestuur,

Pastoor Amalraj Arockiam