Kerkberichten week 4

KERKBERICHTEN  – 24 t/m 31 januari –   WEEK 04

Pastorie Pr. Beatrixstraat 2, tel. 561273, emailadres: pastooramal@webparochie.nl

Parochiekantoor onder de kerktoren, Kerkplein 1, 6039 GH Stramproy is geopend iedere dinsdag en woensdag van 10.00-12.00 uur, tel. 0495-563323

bankrekening nr. misintenties NL78 RABO 0149 9062 34 t.n.v. R.K. Parochie H. Willibrordus

bankrekening nr. kerkbijdrage NL59 RABO 0149 9155 00 t.n.v. R.K. Parochie H. Willibrordus


Tungelroy
23 jan. 17.30 u.
t.i.v. Willem Mans

Stramproy
24 jan. 3e zondag door het jaar

09.30 u. H. Mis t.i.v. jaardienst Bert Coolen; jaardienst Nellie Mans-Terium; voor roepingen; om geloof, liefde en verdraagzaamheid in onze gezinnen; voor het welzijn van onze parochies – zang en orgel:  Har van Pol

26 jan. HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen
19.00 u. H. Mis t.i.v. jaardienst Toon Meijssen, Gertruda Creemers-Hendrikx en Hubertus Creemers (vanwege verjaardag); voor allen die getroffen zijn door het coronavirus

29 jan.
19.00 u. H. Mis
t.i.v. voor allen die getroffen zijn door het coronavirus

Tungelroy en Swartbrtoek
30 jan.
17.30 u. H. Mis in Tungelroy
t.i.v.
19.00 u. H. Mis in Swartbroek

Stramproy
31 jan. 4e zondag door het jaar
09.30 u. H. Mis t.i.v. zeswekendienst Frans Boekhorst; voor roepingen; om geloof, liefde en verdraagzaamheid in onze gezinnen; voor het welzijn van onze parochies; voor allen die getroffen zijn door het coronavirus – zang en orgel: Har van Pol

 

PAROCHIE AGENDA:

  1. 6 maart 19.00 u Toediening H. Vormsel in Tungelroy
  2. 26 maart 20.00 u Avond van de martelaren (online)
  3. 13 en 20 april 2021 14.00-16.00 u Geestelijke gezondheidszorg in het medisch bedrijf
  4. 30 mei 2021 10.30 u 1e Heilige Communie

 

PAROCHIEKANTOOR: ons parochiekantoor en dagkapel is iedere dinsdag- en woensdagmorgen

geopend van 10.00-12.00 uur. U kunt in het kantoor terecht voor o.a. misintenties. Wanneer u ziet dat er in totaal 3 personen aanwezig zijn, gelieve dan even buiten te wachten.

 

vrijdag 26 maart

AVOND VAN DE MARTELAREN

De Venezolaanse priester José Manuel de Jesús werd vermoord toen hij iemand aansprak die een parochiaan bedreigde. Seminarist Nnadi Michael werd samen met 3 andere seminaristen uit het seminarie van Kaduna, Nigeria ontvoerd. Hij werd vermoord omdat hij bleef getuigen van Christus. En is Pakistan werd Sonia Bibi (24) vermoord omdat ze weigerde te trouwen en zich tot de Islam te bekeren.

Online bijeenkomst

Tijdens deze bijzondere Avond van de Martelaren op vrijdag 26 maart 2021 komen we online samen om hen – en anderen die in 2020 zijn vermoord vanwege hun geloof – te gedenken. Doe mee!

Aanmelden

Meld u aan en vraag het speciale gebedspakket voor deze avond aan om thuis mee te doen:

Kerkinnood.nl/martelaren

 

EEN NIEUW JAAR

Een nieuw jaar ligt voor ons en we zien allen dat het geen gemakkelijk jaar zal worden. Des te meer kijken wij hoopvol naar wat onveranderlijk is en ons zeker ook door moeilijke tijden leiden kan: God zelf. Jezus zelf beloofde het voor Zijn hemelvaart: “En houdt dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld”. Hij houdt Zijn belofte ook vandaag, want overal waar een priester de instellingswoorden uitspreekt over wijn en brood, komt de Heer met Lichaam en Bloed werkelijk aanwezig.

Carlo Acutis

Vanuit deze werkelijkheid leefde de jonge Carlo Acutis, die pas enkele maanden geleden, op 10 oktober 2020, in Assisi zaligverklaard werd. Hij werd in 1991 in Londen geboren en groeide op als enig kind van een welgesteld gezin in Milaan.

Diep verlangen

De eerste H. Communie deed in het hart van de zevenjarige jongen een diep verlangen naar de Eucharistie ontstaan. Elke dag ging hij naar de Heilige Mis om Jezus te ontvangen“. Altijd met Jezus verenigd zijn, dat is mijn levensplan”, zei hij. Hij omschreef de Eucharistie als “mijn snelweg naar de hemel”.

Ernstig ziek

Op 15- jarige leeftijd kreeg hij een ernstige vorm van leukemie en hij overleed minder dan twee weken later, op 12 oktober 2006. Het was zijn laatste wens om in Assisi begraven te worden. Zijn gebalsemde lichaam – gekleed in jeans, turnpantoffels en trainingsvest – ligt opgebaard in de kerk Santa Maria Maggiore, op de plek waar de heilige Franciscus zijn voorname kleren uittrok om velledig aan God toe te behoren.

Computers

Net als anderen jongeren was Carlo gefascineerd door de wereld van de computers. Hij hield zich intensief bezig met algoritmen en informatica. Ook hierbij stond zijn liefde voor de Eucharistie centraal.

Website

Toen hij elf was, maakte hij een website, die ondertussen in 17 talen vertaald is en waarop hij 136 eucharistische wonderen uit alle continenten documenteerde (www.miracolieucaristici.org). “Ik denk dat vele mensen de waarde van de Heilige Mis niet werkelijk tot in detail begrijpen”, zei Carlo. Hij was ervan overtuigd: “Wanneer we lang in de zon blijven, worden we bruin, maar wanneer we voor Jezus in de Eucharistie vertoeven, dan worden we heilig”.

 

ZORGCENTRUM RUST IN ROOY

Vanwege de Corona-besmetting worden er voorlopig géén H. Missen gelezen in het Zorgcentrum.

 

16 t/m 30 januari 2021

Geef vandaag voor de kerk van morgen

ACTIE KERKBALANS  

Volgende week meer over Actie Kerkbalans in onze parochie.