Kerkberichten week 51

KERKBERICHTEN  13 t/m 20 december WEEK 51

 

Pastorie Pr. Beatrixstraat 2, tel. 561273, emailadres: pastooramal@webparochie.nl

Parochiekantoor onder de kerktoren, Kerkplein 1, 6039 GH Stramproy is geopend iedere dinsdag en woensdag van 10.00-12.00 uur, tel. 0495-563323

bankrekening nr. misintenties NL78 RABO 0149 9062 34 t.n.v. R.K. Parochie H. Willibrordus

bankrekening nr. kerkbijdrage NL59 RABO 0149 9155 00 t.n.v. R.K. Parochie H. Willibrordus

 

12 dec. 17.30 u. H. Mis in Tungelroy t.i.v. jaardienst Thea Moonen

13 dec. 3e zondag van de Advent “Gaudete”

09.30 u. H. Mis t.i.v. Johan Hendrikx; Jo Didderiëns; jaardienst Frida en Frans Steijvers-Hermans; jaardienst Piet Seegers; voor roepingen; om geloof, liefde en verdraagzaamheid in onze gezinnen; voor het welzijn van onze parochies – zang: orgel en zang door Har van Pol

15 dec. 19.00 u. H. Mis t.i.v. geloofsgroei in onze parochies

18 dec. 19.00 u. aanbidding van het Allerheiligste met aansluitend H. Mis t.i.v. Jan Camp vanwege verjaardag); Sjaak Creemers; Jan Caris (offergang); voor zieken en eenzamen

19 dec. 17.30 u. H. Mis in Tungelroy; 19.00 u. H. Mis in Swartbroek

20 dec. 4e zondag van de Advent

09.30 u. H. Mis t.i.v. zeswekendienst Jan Greijmans; jaardienst Guus van Dael; jaardienst Annie Vanlaer-Langens, overleden ouders Vanlaer-Vranken en overleden ouders Langens-Geerits; jaardienst Jacques Kessels en overleden familieleden; Mia Boonen (offergang); voor roepingen; om geloof, liefde en verdraagzaamheid in onze gezinnen; voor het welzijn van onze parochies – zang: orgel en zang door Har van Pol

 

Tijdens de feestdagen rondom Kerstmis is ons parochiekantoor gesloten van donderdag 24

december 2020 t/m maandag 4 januari 2021.

 

OVERZICHT H. MISSEN RONDOM KERSTMIS

Kerstavond donderdag 24 december 21.30 u. Nachtmis met orgel Har van Pol en misschien solozang.

1e Kerstdag vrijdag 25 december 09.30 u. Hoogmis met ensemble fanfare St. Willlibrordus. 1e Kerstdag is de kerk geopend van 14.00-17.00 uur.

Nieuwjaarsdag 1 januari 2021 om 09.30 uur H. Mis.

 

PAROCHIEKANTOOR: ons parochiekantoor en dagkapel is iedere dinsdag- en woensdagmorgen

geopend van 10.00-12.00 uur. U kunt in het kantoor terecht voor o.a. misintenties. Wanneer u ziet dat er in totaal 3 personen aanwezig zijn, gelieve dan even buiten te wachten.

 

OPBRENGST COLLECTE: Zondag 29 nov. collecte € 99,40. Hartelijk dank!

 

AFSCHEID

Afgelopen week hebben we afscheid moeten nemen van Dre Beeren.

Geboren 27 februari 1934 – overleden 26 november 2020.

Heer, geef hem de eeuwige rust. En het eeuwige licht verlicht hem. Dat hij moge rusten in vrede.

 

VEILIGHEIDSPROTOCOL VOOR H. MISSEN

Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gedateerd op 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren.

Bij uitvaarten mogen 100 mensen aanwezig zijn.

Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen.

Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen. Samenzang is niet toegestaan.

 

BLOEMVERSIERING KERKHOF

Nu Allerzielen alweer enkele weken achter ons ligt, is aan de bloemstukken op het kerkhof af te lezen dat ook hun aards bestaan vergankelijk is. Mogen we u vragen de bloemstukken die niet meer goed zijn, van de graven te verwijderen? U kunt op het kerkhof het afval gescheiden aanbieden. Alvast hartelijk dank! Vanaf maandag 14 december nemen wij aan dat alles wat verwelkt is door de kerkhofbeheerder kan worden verwijderd.

 

KERSTACTIE BROEDERSCHAP WEERT

In december helpt de Broederschap de Voedselbank voor de 8e keer met het inzamelen van artikelen. De kerken in het dekenaat Weert helpen hier graag aan mee. ”In deze voor iedereen moeilijke periode zijn nog meer mensen door omstandigheden aangewezen op de Voedselbank. U maakt hier niet alleen cliȅnten van de Voedselbank blij mee, het is ook een fijn gevoel om voor een ander iets te kunnen doen, zeker in deze dagen voor Kerstmis. Zonder hulp van de voedselbank zouden deze mensen honger lijden.

Hoe doet u mee?

Doneer houdbare producten, vooral blikken of potten groeten, vis in blik, wc-papier, waspoeder, schoonmaak- en toiletartikelen (shampoo, tandpasta, zeep). Deze producten levert u in tussen 7 en 22 december in de kratten die klaarstaan in de dagkapel van onze kerk. De kerk is open iedere dinsdag- en woensdagmorgen tussen 10.00-12.00 uur en voor of na de H. Missen. Bij voorbaat hartelijk dank!

 

KERSTBOMEN TE KOOP

Iedere maandagmorgen van 09.00-12.00 uur zijn er op ons kerkhof kerstbomen te koop. Bij de ingang van het kerkhof direct rechts kunt u een mooie boom uitzoeken voor maar liefst € 10,00. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van ons prachtige kerkhof. Komt het tijdstip van maandagmorgen u niet gelegen en wilt u graag op een ander moment een mooie kerstboom uitzoeken dan kunt u contact opnemen met dhr. Jan Moonen tel. 06 1609 8522. Bij voorbaat hartelijk dank! Voor een kerstboom groot of klein, moet u bij Jan Moonen zijn.

 

KERSTKAARTEN   

Diverse mooie kerstkaarten met religieuze afbeelding zijn te koop in de boekenkast van de kerk.

Enkele kaarten voor slechts € 0,60; dubbele kaarten met envelop  € 1,00.

Kerstartikelen

Ook zijn er diverse kerstcd’s, engeltjes in allerlei formaten, afbeelding van de H. Familie en kleine kerststalletjes. Kleurboekjes voor de kinderen, lantaarntjes etc. Zeer de moeite waard om eens te komen kijken tijdens kantooruren iedere dinsdag- en woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur. Ook voor of na de H. Mis kunt u een kijkje nemen in onze boekenkast. Van harte uitgenodigd!

Kerstkleurplaten

In de dagkapel en in het parochiekantoor liggen mooie kerstkleurplaten voor de kinderen. Kinderen mogen deze kleurplaten meenemen naar huis om te kleuren en als ze willen weer terugbrengen naar de kerk, zodat wij met deze prachtig gekleurde platen de kerk kunnen versieren.

 

GELOVEN MAAR IN WIE OF WAT?

Hadden de christelijke geloofsverkondigers uit de 4e of de 7e eeuw het makkelijker dan die van nu? Ze brachten ons het christelijk geloof als een welkome bevrijding van afgoderij, bijgeloof en angst. Het christendom is nog steeds geloofwaardig. Toch lijkt het nu langzaam uit de westerse wereld te verdwijnen. We staan soms verbaasd over wat (en wie) mensen dan wel geloven. Tallozen laten zich (mis)leiden door influencers en complottherorieȅn. Sommigen geloven nog steeds en denken dat Trump de verkiezingen gewonnen heeft. Anderen stellen hun hoop op de economie of vrijdenkerij, weer anderen leren mantra’s of plaatsen Boeddha’s. Uiteindelijk zijn er ook mensen die aan zichzelf genoeg hebben en aan hun eigen koninkrijkje. Er is net als in de oudheid een veelvoud aan bijgeloof en ongeloof.

Kerstmis

Wat zijn we gelukkig als we eenvoudig wel kunnen geloven in het Koninkrijk dat onze Heer Jezus op aarde bracht. Wie dat geluk kent, wil het als vanzelf delen, maar stoot vaak op blokkades. Maar leerlingen van Jezus staan niet boven hun Meester! Moge deze Adventstijd en coronatijd ons weer eenvoudig en open maken voor de boodschap van Kerstmis.