Kerkberichten week 50

KERKBERICHTEN  5 t/m 13 december WEEK 50

 

Pastorie Pr. Beatrixstraat 2, tel. 561273, emailadres: pastooramal@webparochie.nl

Parochiekantoor onder de kerktoren, Kerkplein 1, 6039 GH Stramproy is geopend iedere dinsdag en woensdag van 10.00-12.00 uur, tel. 0495-563323

bankrekening nr. misintenties NL78 RABO 0149 9062 34 t.n.v. R.K. Parochie H. Willibrordus

bankrekening nr. kerkbijdrage NL59 RABO 0149 9155 00 t.n.v. R.K. Parochie H. Willibrordus

 

5 dec. 17.30 u. H. Mis in Tungelroy t.i.v. dat we er in deze dagen voor elkaar mogen zijn. 19.00 u. H. Mis in Swartbroek

6 dec. 2e zondag van de Advent

 09.30 u. H. Mis t.i.v. Cor Heijmans (offergang); voor roepingen; om geloof, liefde en verdraagzaamheid in onze gezinnen; voor het welzijn van onze parochies – zang: orgel en zang door Har van Pol –

08 dec. Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria

19.00 u. H. Mis t.i.v.; jaardienst Harrie Lenaers en Siska Lenaers-Nelissen; geloofsgroei in onze parochies

11 dec. 19.00 u. aanbidding van het Allerheiligste met aansluitend H. Mis t.i.v. To en Bert Janssen-Zentjens (vanwege verjaardag); Door Lempens-Teuwen; voor zieken en eenzamen

12 dec. 17.30 u. H. Mis in Tungelroy t.i.v. jaardienst Thea Moonen

13 dec. 3e zondag van de Advent “Gaudete”

09.30 u. H. Mis t.i.v. Johan Hendrikx; Jo Didderiëns; jaardienst Frida en Frans Steijvers-Hermans; jaardienst Piet Seegers; voor roepingen; om geloof, liefde en verdraagzaamheid in onze gezinnen; voor het welzijn van onze parochies – zang: orgel en zang door Har van Pol

 

Tijdens de feestdagen rondom Kerstmis is ons parochiekantoor gesloten van donderdag 24

december 2020 t/m maandag 4 januari 2021.

 

OVERZICHT H. MISSEN RONDOM KERSTMIS

Kerstavond donderdag 24 december 21.30 u. Nachtmis met orgel Har van Pol en misschien solozang.

1e Kerstdag vrijdag 25 december 09.30 u. Hoogmis met ensemble fanfare St. Willlibrordus. 1e Kerstdag is de kerk geopend van 14.00-17.00 uur.

Nieuwjaarsdag 1 januari 2021 om 09.30 uur H. Mis.

 

PAROCHIEKANTOOR: ons parochiekantoor en dagkapel is iedere dinsdag- en woensdagmorgen

geopend van 10.00-12.00 uur. U kunt in het kantoor terecht voor o.a. misintenties. Wanneer u ziet dat er in totaal 3 personen aanwezig zijn, gelieve dan even buiten te wachten.

 

OPBRENGST COLLECTE: Zondag 22 nov. 1e  collecte € 89,40 en 2e collecte t.b.v. W.M.T. Weerter Missie Thuisfront € 100,70. Hartelijk dank!

 

AFSCHEID

Afgelopen week hebben we afscheid moeten nemen van Ria van der Poel-L’Ortye.

Heer, geef haar de eeuwige rust. En het eeuwige licht verlicht haar. Dat zij moge rusten in vrede.

 

VEILIGHEIDSPROTOCOL VOOR H. MISSEN

Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gedateerd op 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren.

Bij uitvaarten mogen 100 mensen aanwezig zijn.

Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen.

Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen. Samenzang is niet toegestaan.

 

KERSTACTIE BROEDERSCHAP WEERT

In december helpt de Broederschap de Voedselbank voor de 8e keer met het inzamelen van artikelen. De kerken in het dekenaat Weert helpen hier graag aan mee. ”In deze voor iedereen moeilijke periode zijn nog meer mensen door omstandigheden aangewezen op de Voedselbank. U maakt hier niet alleen cliȅnten van de Voedselbank blij mee, het is ook een fijn gevoel om voor een ander iets te kunnen doen, zeker in deze dagen voor Kerstmis. Zonder hulp van de voedselbank zouden deze mensen honger lijden.

Hoe doet u mee?

Doneer houdbare producten, vooral blikken of potten groeten, vis in blik, wc-papier, waspoeder, schoonmaak- en toiletartikelen (shampoo, tandpasta, zeep). Deze producten levert u in tussen 7 en 22 december in de kratten die klaarstaan in de dagkapel van onze kerk. De kerk is open iedere dinsdag- en woensdagmorgen tussen 10.00-12.00 uur en voor of na de H. Missen. Bij voorbaat hartelijk dank!

 

COLLECTEZAK AAN STOK

We hebben de mooie antieke collectezak aan stok met koperen omranding in de vorm van een kroon weer van zolder gehaald, en we gaan deze weer gebruiken. Het is ook veiliger i.v.m. corona om op

deze manier te collecteren.

Nieuw: collectanten

Een mooie groep collectanten is bereid gevonden om voortaan op deze manier per toerbeurt iedere zondag te collecteren.

Nieuw: koster en lector op priesterkoor

Met ingang van de Advent komen de koster en de lector samen met de pastoor vanuit de sacristie de kerk binnen en nemen plaats op het priesterkoor. Er is dan meer betrokkenheid vanuit de kerk bij de liturgie, want we vieren immers samen de H. Mis.

 

KERSTBOMEN TE KOOP

Iedere maandagmorgen van 09.00-12.00 uur zijn er op ons kerkhof kerstbomen te koop. Bij de ingang van het kerkhof direct rechts kunt u een mooie boom uitzoeken voor maar liefst € 10,00. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van ons prachtige kerkhof. Komt het tijdstip van maandagmorgen u niet gelegen en wilt u graag op een ander moment een mooie kerstboom uitzoeken dan kunt u contact opnemen met dhr. Jan Moonen tel. 06 1609 8522. Bij voorbaat hartelijk dank! Voor een kerstboom groot of klein, moet u bij Jan Moonen zijn.

 

KERSTKAARTEN   

Diverse mooie kerstkaarten met religieuze afbeelding zijn te koop in de boekenkast van de kerk.

Enkele kaarten voor slechts € 0,60; dubbele kaarten met envelop  € 1,00.

Kerstartikelen

Ook zijn er diverse kerstcd’s, engeltjes in allerlei formaten, afbeelding van de H. Familie en kleine kerststalletjes. Kleurboekjes voor de kinderen, lantaarntjes etc. Zeer de moeite waard om eens te komen kijken tijdens kantooruren iedere dinsdag- en woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur. Ook voor of na de H. Mis kunt u een kijkje nemen in onze boekenkast. Van harte uitgenodigd!

Kerstkleurplaten

In de dagkapel en in het parochiekantoor liggen mooie kerstkleurplaten voor de kinderen. Kinderen mogen deze kleurplaten meenemen naar huis om te kleuren en als ze willen weer terugbrengen naar de kerk, zodat wij met deze prachtig gekleurde platen de kerk kunnen versieren.

 

SCHEUR DE HEMEL OPEN!

Dat is de bede van de Advent: Vier weken lang bereiden we ons voor op Kerstmis. Meer dan voorheen beseffen we dat er, om Kerstmis te kunnen vieren, meer nodig is dan zintuigelijke romantiek, kaarsjes, lekker eten, dennengeur, sneeuw en muziek. In wezen is Kerstmis Gods komst in ons leven. Hij blijft niet op afstand, maar infiltreert als het ware in onze wereld, in ons hart en in ons verstand en hopelijk in ons denken, spreken en handelen. Ons leven wordt gekerstend! Zijn komst in ons sterfelijk bestaan, zuivert, geneest, maakt vruchtbaar en geeft eeuwig leven. “Onze lasten worden Zijn lasten en  Zijn trouw werd de onze”, zo bidt het vijfde Eucharistisch geb