kerkberichten week 49

KERKBERICHTEN  27 november t/m 6 december WEEK 49

 

Pastorie Pr. Beatrixstraat 2, tel. 561273, emailadres: pastooramal@webparochie.nl

Parochiekantoor onder de kerktoren, Kerkplein 1, 6039 GH Stramproy is geopend iedere dinsdag en woensdag van 10.00-12.00 uur, tel. 0495-563323

bankrekening nr. misintenties NL78 RABO 0149 9062 34 t.n.v. R.K. Parochie H. Willibrordus

bankrekening nr. kerkbijdrage NL59 RABO 0149 9155 00 t.n.v. R.K. Parochie H. Willibrordus

 

27 nov. 19.00 u. t.i.v. Jac en Truus Cleutjens-Jacobs; jaardienst overleden ouders Sjang en An Bovend’ Eerdt-Timmermans voor zieken en eenzamen

28 nov. 17.30 u. H. Mis in Tungelroy t.i.v. overl. ouders Beelen-Korten; overl. familie

Verlaek-Seevens

29 nov. 1e zondag van de Advent

09.30 u. H. Mis t.i.v. zeswekendienst Harie Wolters; Cor Verhees (vanwege verjaardag); Bert en Mia Coolen-van Soest (vanwege trouwdag); Cor Berden (offergang); Cor Heijmans (offergang); voor roepingen; om geloof, liefde en verdraagzaamheid in onze gezinnen; voor het welzijn van onze parochies – zang: orgel en zang door Har van Pol

01 dec. 19.00 u. H. Mis t.i.v. jaardienst Annie van de Winkel-Duits; Piërre van de Winkel; geloofsgroei in onze parochies

4 dec. 19.00 u. aanbidding van het Allerheiligste met aansluitend H. Mis t.i.v. Els Toebosch-Henssen (vanwege verjaardag); voor zieken en eenzamen

5 dec. 17.30 u. H. Mis in Tungelroy t.i.v. dat we er in deze dagen voor elkaar mogen zijn. 19.00 u. H. Mis in Swartbroek

6 dec. 2e zondag van de Advent

 09.30 u. H. Mis t.i.v. Cor Heijmans (offergang); voor roepingen; om geloof, liefde en verdraagzaamheid in onze gezinnen; voor het welzijn van onze parochies – zang: orgel en zang door Har van Pol –

 

 

1e Zondag van de Advent.

De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst

van Jezus Christus wordt verwacht. Omdat het Latijnse woord voor ‘komst’ of ‘het komen’

‘adventus’ is, worden de vier weken vóór Kerst ‘Advent’ genoemd.

                       

PAROCHIEKANTOOR: ons parochiekantoor en dagkapel is iedere dinsdag- en woensdagmorgen

geopend van 10.00-12.00 uur. U kunt in het kantoor terecht voor o.a. misintenties. Wanneer u ziet dat er in totaal 3 personen aanwezig zijn, gelieve dan even buiten te wachten.

 

OPBRENGST COLLECTE: Zondag 15 nov. collecte € 79,14. Hartelijk dank!

 

AFSCHEID

In de afgelopen dagen hebben wij afscheid moeten nemen van:

Nellie Hermens-Stals geboren 6 april 1936 – overleden 16 november 2020

Toos Snijders-Hendrix geboren 20 juni 1938 – overleden 18 november 2010

Heer, geef hen de eeuwige rust. En het eeuwige licht verlichte hen. Dan zij mogen rusten in vrede.

 

VEILIGHEIDSPROTOCOL VOOR H. MISSEN

Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gedateerd op 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren.

Bij uitvaarten mogen 100 mensen aanwezig zijn.

Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen.

Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen. Samenzang is niet toegestaan.

 

OVERZICHT TARIEVEN H. MISSEN ETC. MET INGANG VAN 1 JANUARI 2021

Met ingang van 1 januari 2021 wordt onderstaand overzicht gehanteerd in ons cluster, dus in Altweerterheide, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy.

 

Eucharistie viering weekend             €   25,00

Eucharistie viering gedurende week             €   15,00

Aparte jubileumdienst (dus niet tijdens reguliere dienst) € 250,00

Begrafenismis € 400,00

Huwelijksmis € 400,00

Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, dan wel een

andere begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst                € 50,00

Bijdrage voor de begeleiding van een parochie priester

in crematorium zonder een voorafgaande kerkdienst                 € 400,00

Bijdrage voor een minimale begeleiding van een parochie-

priester in crematorium zonder een voorafgaande kerkdienst     € 200,00

Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende

uitvaartdienst in de parochie kerk                                              € 100,00/400,00

Bijdrage voor uitvaarten gelden niet indien in de 4

voorafgaande jaren per jaar gemiddeld is betaald:                     € 100,00

 

COLLECTEZAK AAN STOK

We hebben de mooie antieke collectezak aan stok met koperen omranding in de vorm van een kroon weer van zolder gehaald. Met ingang van de 1e zondag van de Advent gaan we deze weer gebruiken.

Nieuw: collectanten

Een mooie groep collectanten is bereid gevonden om voortaan op deze manier per toerbeurt iedere zondag te collecteren.

Nieuw: koster en lector op priesterkoor

Met ingang van de 1e zondag van de Advent komen de koster en de lector samen met de pastoor vanuit de sacristie de kerk binnen en nemen plaats op het priesterkoor. Er is dan meer betrokkenheid vanuit de kerk bij de liturgie, want we vieren immers samen de H. Mis.

 

KERSTBOMEN TE KOOP

Iedere maandagmorgen van 09.00-12.00 uur zijn er op ons kerkhof kerstbomen te koop. Bij de ingang van het kerkhof direct rechts kunt u een mooie boom uitzoeken voor maar liefst € 10,00. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van ons prachtig kerkhof. Komt het tijdstip van maandagmorgen u niet gelegen en wilt u graag een ander moment een mooie kerstboom uitzoeken dan kunt u contact opnemen met dhr. Jan Moonen tel. 06 1609 8522. Bij voorbaat hartelijk dank! Voor een kerstboom groot of klein, moet u bij Jan Moonen zijn.

 

KERSTKAARTEN   

Diverse mooie kerstkaarten met religieuze afbeelding zijn te koop in de boekenkast van de kerk.

Enkele kaarten voor maar liefst € 0,60; dubbele kaarten met envelop  € 1,00.

Kerstartikelen

Ook diverse kerstcd’s, engeltjes in allerlei formaten, afbeelding H. Familie en kleine kerststalletjes. Kleurboekjes voor de kinderen, lantaarntjes etc. Zeer de moeite waard om eens te komen kijken tijdens kantooruren iedere dinsdag- en woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur. Ook voor of na de H. Mis kunt u een kijkje nemen in onze boekenkast. Van harte uitgenodigd!

Kerstkleurplaten

In de dagkapel en in het parochiekantoor liggen mooie kerstkleurplaten voor de kinderen. Kinderen mogen deze kleurplaten meenemen naar huis om te kleuren en als ze willen weer terugbrengen naar de kerk, zodat wij met deze prachtig gekleurde platen de kerk kunnen versieren.