KERKBERICHTEN  22 t/m 29 november  WEEK 48

 

Pastorie Pr. Beatrixstraat 2, tel. 561273, emailadres: pastooramal@webparochie.nl

Parochiekantoor onder de kerktoren, Kerkplein 1, 6039 GH Stramproy is geopend iedere dinsdag en woensdag van 10.00-12.00 uur, tel. 0495-563323

bankrekening nr. misintenties NL78 RABO 0149 9062 34 t.n.v. R.K. Parochie H. Willibrordus

bankrekening nr. kerkbijdrage NL59 RABO 0149 9155 00 t.n.v. R.K. Parochie H. Willibrordus

 

21 nov. H. Willibrordus, Bisschop, verkondiger van het geloof

                        17.30 u. H. Mis in Tungelroy t.i.v. Pierre Moonen; Anneke Geelen. 19.00 u. H. Mis in Swartbroek

22 nov. Christus Koning van het Heelal; 34e zondag door het jaar A

                        09.30 u. H. Mis t.i.v. jaardienst Emmanuel en Dora Smeets-Jacobs; jaardienst To Arits-Smeets en dochter Nelly; Giel en Griet Verhaag-Camp; Nelly Huijskens-Kwaspen en Sjaak Huijskens; voor roepingen; om geloof, liefde en verdraagzaamheid in onze gezinnen; voor het welzijn van onze parochies – zang: orgel en zang door Har van Pol – tweede collecte voor het Dekenaal Weerter Missiethuisfront

24 nov. HH. Andreas Dũng Lac, priester en gezellen, martelaren van Vietnam

19.00 u. H. Mis t.i.v.1e jaardienst Harrie Tegelaers (offergang); geloofsgroei in onze parochies

27 nov. 19.00 u. t.i.v. jaardienst overleden ouders Sjang en An Bovend’ Eerdt-Timmermans voor zieken en eenzamen

28 nov. 17.30 u. H. Mis in Tungelroy t.i.v. overl. ouders Beelen-Korten; overl. familie

Verlaek-Seevens

29 nov. 1e zondag van de Advent

09.30 u. H. Mis t.i.v. zeswekendienst Harie Wolters; Cor Verhees (vanwege verjaardag); Bert en Mia Coolen-van Soest (vanwege trouwdag); Cor Berden (offergang); Cor Heijmans (offergang); voor roepingen; om geloof, liefde en verdraagzaamheid in onze gezinnen; voor het welzijn van onze parochies – zang: orgel en zang door Har van Pol

                       

PAROCHIEKANTOOR: ons parochiekantoor en dagkapel is iedere dinsdag- en woensdagmorgen

geopend van 10.00-12.00 uur. U kunt in het kantoor terecht voor o.a. misintenties. Wanneer u ziet dat er in totaal 3 personen aanwezig zijn, gelieve dan even buiten te wachten.

 

OPBRENGST COLLECTE: Zondag 8 nov. collecte € 80,70. Hartelijk dank!

 

VEILIGHEIDSPROTOCOL VOOR H. MISSEN

Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gedateerd op 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren.

Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen.

Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen. Samenzang is niet toegestaan.

 

OVERZICHT TARIEVEN H. MISSEN ETC. MET INGANG VAN 1 JANUARI 2021

Met ingang van 1 januari 2021 wordt onderstaand overzicht gehanteerd in ons cluster, dus in Altweerterheide, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy.

 

Eucharistie viering weekend             €   25,00

Eucharistie viering gedurende week             €   15,00

Aparte jubileumdienst (dus niet tijdens reguliere dienst) € 250,00

Begrafenismis € 400,00

Huwelijksmis € 400,00

Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, dan wel een

andere begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst                € 50,00

Bijdrage voor de begeleiding van een parochie priester

in crematorium zonder een voorafgaande kerkdienst                 € 400,00

Bijdrage voor een minimale begeleiding van een parochie-

priester in crematorium zonder een voorafgaande kerkdienst     € 200,00

Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende

uitvaartdienst in de parochie kerk                                              € 100,00/400,00

Bijdrage voor uitvaarten gelden niet indien in de 4

voorafgaande jaren per jaar gemiddeld is betaald:                     € 100,00

 

GEEN H. MIS OP WOENSDAG

In de wintermaanden is onze dagkapel heerlijk verwarmd tijdens de H. Mis. Vanaf maart dit jaar hebben we te maken met de corona-maatregelen, dus 1,5 meter afstand. Daarom lukt het niet meer om in de dagkapel de H. Mis te vieren. Nu de koude wintermaanden aanbreken en we daardoor ook hoge stookkosten in onze grote kerk hebben, hebben we besloten om vanaf 1 november 2020 t/m maart 2021 geen H. Mis meer te lezen op woensdagmorgen. Heel jammer! Er is dus alleen op dinsdag- en vrijdagavond om 19.00 uur en op zondagmorgen om 09.30 uur een H. Mis in de kerk.

 

KERSTBOMEN TE KOOP

Iedere maandagmorgen van 09.00-12.00 uur zijn er op ons kerkhof kerstbomen te koop. Bij de ingang van het kerkhof direct rechts kunt u een mooie boom uitzoeken voor maar liefst € 10,00. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van ons prachtig kerkhof. Komt het tijdstip van maandagmorgen u niet gelegen en wilt u graag een ander moment een mooie kerstboom uitzoeken dan kunt u contact opnemen met dhr. Jan Moonen tel. 06 1609 8522. Bij voorbaat hartelijk dank! Voor een kerstboom groot of klein, moet u bij Jan Moonen zijn.

 

zondag 22 november                                                                                                                        CHRISTUS KONING: COLLECTE WEERTER MISSIONARISSEN      

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar vieren we Christus Koning. In ons dekenaat denken we dan bijzonder aan de priesters, broeders en zusters afkomstig uit onze regio, die als ‘Weerter missionaris’ mede namens ons in vele verschillende landen invulling geven aan deze missionaire taak.Ter ondersteuning van hun werk zal er in de H. Mis van 09.30 uur een tweede collecte zijn.

 

VRIJWILLIGERSAVOND

Ieder jaar, rondom het feest van onze patroonheilige St. Willibrordus op 7 november, worden onze vrijwilligers uitgenodigd voor een gezellige en feestelijke vrijwilligersavond. Een dankzegging voor al het mooie werk wat er gedaan wordt voor onze parochie. Afgelopen jaar is, vanwege de installatie van onze nieuwe pastoor Amal, de vrijwilligersavond niet door gegaan en helaas lukt het ons dit jaar ook niet vanwege corona. Dat neemt niet weg dat wij onze vrijwilligers bijzonder erkentelijk zijn voor al hun noodzakelijke inzet voor onze parochie.

 

KOPER POETSEN

Een groep vrijwilligers heeft onder de bezielende leiding van Truus van de Winkel onze mooie kerk weer een goede beurt gegeven met o.a. het poetsen van het koper. Alles ziet er weer blinkend uit! Opgeknapt voor Kerstmis! Dames, hartelijk dank!

 

KERSTKAARTEN en KERSTARTIKELEN    

Diverse mooie kerstkaarten met religieuze afbeelding zijn te koop in de boekenkast van de kerk.

Enkele kaarten voor maar liefst € 0,60; dubbele kaarten met envelop  € 1,00. Ook diverse kerstcd’s, engeltjes in allerlei formaten, afbeelding H. Familie en kleine kerststalletjes. Kleurboekjes voor de kinderen, lantaarntjes etc. Zeer de moeite waard om eens te komen kijken tijdens kantooruren iedere dinsdag- en woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur. Ook voor of na de H. Mis kunt u een kijkje nemen in onze boekenkast. Van harte uitgenodigd!