Kerkberichten week 47

KERKBERICHTEN 14 t/m 22 november WEEK 47

Pastorie Pr. Beatrixstraat 2, tel. 561273, emailadres: pastooramal@webparochie.nl

za. 14 nov. 17.30 u.
H. Mis in Tungelroy intentie: zeswekendienst Harrie Leijssen; overleden
ouders Kuppens-Meulen

zo. 15 nov. 33e zondag door het jaar
09.30 u. H. Mis t.i.v. Frans Wijlaars; jaardienst Jo Didderiens (offergang); Door Lempens-Teuwen (offergang); voor roepingen; om geloof, liefde en verdraagzaamheid in onze gezinnen; voor het welzijn van onze parochies – zang: orgel en zang door Har van Pol –

di. 17 nov. H. Elisabeth van Hongerije
19.00 u. H. Mis t.i.v. Jan Camp; geloofsgroei in onze parochies

vr. 20 nov. 19.00 u. t.i.v. voor zieken en eenzamen

za. 21 nov. H. Willibrordus, Bisschop, verkondiger van het geloof
17.30 u. H. Mis in Tungelroy; 19.00 u. H. Mis in Swartbroek

zo. 22 nov. Christus Koning van het Heelal; 34e zondag door het jaar A
09.30 u. H. Mis t.i.v. jaardienst Emmanuel en Dora Smeets-Jacobs; jaardienst To Arits-Smeets en dochter Nelly; Giel en Griet Verhaag-Camp; Nelly Huijskens-Kwaspen en Sjaak Huijskens; voor roepingen; om geloof, liefde en verdraagzaamheid in onze gezinnen; voor het welzijn van onze parochies – zang: orgel en zang door Har van Pol –

AFSCHEID
In de afgelopen dagen hebben wij afscheid moeten nemen van:
Jan Greijmans geboren 9 juni 1933 – overleden 28 oktober 2020
Heer, geef hem de eeuwige rust. En het eeuwige licht verlichte hem. Dan hij moge rusten in vrede.

VEILIGHEIDSPROTOCOL VOOR H. MISSEN
Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gedateerd op 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:
– Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren.
– Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen.
– Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen. Samenzang is niet toegestaan.

GEEN H. MIS OP WOENSDAG IN STRAMPROY
In de wintermaanden is onze dagkapel heerlijk verwarmd tijdens de H. Mis. Vanaf maart dit jaar hebben we te maken met de corona-maatregelen, dus 1,5 meter afstand. Daarom lukt het niet meer om in de dagkapel de H. Mis te vieren. Nu de koude wintermaanden aanbreken en we daardoor ook hoge stookkosten in onze grote kerk hebben, hebben we besloten om vanaf 1 november 2020 t/m maart 2021 geen H. Mis meer te lezen op woensdagmorgen. Heel jammer! Er is dus alleen op dinsdag- en vrijdagavond om 19.00 uur en op zondagmorgen om 09.30 uur een H. Mis in de kerk.

KERSTBOMEN TE KOOP STRAMPROY
Iedere maandagmorgen van 09.00-12.00 uur zijn er op ons kerkhof kerstbomen te koop. Bij de ingang van het kerkhof direct rechts kunt u een mooie boom uitzoeken voor maar liefst € 10,00. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van ons prachtig kerkhof. Komt het tijdstip van maandagmorgen u niet gelegen en wilt u graag een ander moment een mooie kerstboom uitzoeken dan kunt u contact opnemen met dhr. Jan Moonen tel. 06 1609 8522. Bij voorbaat hartelijk dank! Voor een kerstboom groot of klein, moet u bij Jan Moonen zijn.

DE DIGITALE ADVENTSRETRAITE 2020
“Zie, ik kom spoedig” is de titel van de adventsretraite 2020. De retraite gaat op zondag 29 november van start en loopt tot vrijdag 25 december. Het is alweer de dertiende digitale retraite van de jezuïeten.
Dagelijks gebedsmail
Deelnemers aan de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om het mysterie van Kerst intenser te beleven.
Nieuw dit jaar
Nieuw zijn de wekelijkse zoom-meditaties, verzorgd door de auteur van de digitale retraite, jezuïet Gregory Brenninkmeijer. Deelnemers aan de retraite krijgen iedere vrijdagavond een link om via Zoom deel te kunnen nemen aan een geleide meditatie van een half uur. Op deze wijze kunnen de retraitanten in tijden van corona toch met elkaar verbonden zijn.
Gratis digitale retraite
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.ignatiaansbidden.org.
Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite:
– “Ik heb in het openbaar vervoer in de stiltecoupé de tijd genomen om de retraite te doen, omdat er thuis veelal geen stilte is.”
– “Ik ben het meest blij dat ik als protestant mee mag/kan liften met m’n rooms-katholieke familie!”
– “De digi-tijd breekt aan! Gezien er steeds meer kerken niet meer actief zullen zijn, zullen wij gelovigen moeten leren gebruik te maken van de digitale mogelijkheden zodat we pelgrims blijven en geen dolers worden.”
– “Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo’n dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein moment van aandacht en bezinning.”
Aantal deelnemers
Er nemen ruim 16.000 retraitanten uit Nederland en Vlaanderen deel aan deze dertiende digitale retraite van de jezuïeten. Het gebedstraject volgt de traditionele adventstijd, dit jaar van zondag 29 november tot vrijdag 25 december.
Hoe?
Deelnemers schrijven zich in door hun e-mailadres op te geven via www.ignatiaansbidden.org. Ze ontvangen gedurende de periode van advent dagelijks een gebedsmail.
Inspiratie