Allerzielen 1 november 2020 Stramproy

ALLERZIELENLOF – CORONA
Een prachtige gewoonte in ons dorp/parochie is, dat er ieder jaar rondom 2 november een Allerzielenlof plaats vindt in onze kerk, met aansluitend o.b.v. de fanfare, een tocht naar ons kerkhof.

Een mooi gebaar naar onze dierbare overledenen. Helaas mogen er volgens het RIVM op dit moment slechts een beperkt aantal mensen tegelijk in onze kerk samenkomen. Dat wil zeggen dat niet iedereen naar dit mooie lof kan komen. Onze dagkapel is deze zondag geopend van 10.30-18.00 uur. Van harte welkom!

Bezoek kerkhof
Natuurlijk kan iedereen wel ons mooie kerkhof bezoeken, voor, tijdens en na het Allerzielenlof. Wilt u s.v.p. opletten dat u verspreid over het kerkhof loopt. De maximale groepsgrootte bedraagt 4 personen, dus er mogen per graf maar 4 personen tegelijk het graf bezoeken.