Allerzielen 1 november 2020 Altweerterheide

Allerzielenlof – Corona

Ieder jaar vindt rondom 2 november een Allerzielen lof plaats vindt in onze kerk, met aansluitend een tocht naar ons kerkhof. Een mooi gebaar naar onze dierbare overledenen. Dit jaar is het Allerzielen lof samen gevoegd met de Heilige mis op zondag 1 november. Aansluitend is dan de tocht naar het kerkhof waar de graven gezegend worden. De mis is om 11.00 uur. Vanwege de maatregelen rond de corona crisis mogen we maximaal 30 mensen in onze kerk toelaten. In de praktijk is het zo dat we bijna iedere zondag voor iedereen plaats hebben. We willen u wel vragen bij binnenkomst uw naam en telefoonnummer door te geven. Dit wordt maximaal vier weken bewaard en dan vernietigd. Op deze manier kunnen we u bereiken wanneer er een uitbraak van corona bij onze parochianen zou zijn. Verder vragen we u om gebruik te maken van de handgel bij de ingang en minimaal 1,5 meter uit elkaar te blijven. Dat kan eenvoudig door bij een paarse stip plaats te nemen. Uiteraard mag u als gezin bij elkaar gaan zitten. Houd dan ook de afstand tot uw buur in de gaten!
Zegening van de graven is rond kwart voor twaalf. Ook wanneer u niet naar het lof in de kerk kunt gaan bent u hierbij van harte uitgenodigd.