KERKBERICHTEN 18 t/m 27 december WEEK 52

Pastorie Pr. Beatrixstraat 2, tel. 561273, emailadres: pastooramal@webparochie.nl

Parochiekantoor onder de kerktoren, Kerkplein 1, 6039 GH Stramproy is geopend iedere dinsdag en woensdag van 10.00-12.00 uur, tel. 0495-563323

18 dec. 19.00 u. H. Mis t.i.v. Jan Camp vanwege verjaardag); Sjaak Creemers; Jan Caris (offergang); tot Onze Lieve Vrouw van Altijddurende bijstand (R ); voor zieken en eenzamen

19 dec. 17.30 u. H. Mis in Tungelroy t.i.v. Jan en John Muijsers en alle overledene van de fam. Muijsers-van Kimmenade; jaardienst Mia van Helmond-Lamerichs; 19.00 u. H. Mis in Swartbroek

20 dec. 4e zondag van de Advent

09.30 u. H. Mis t.i.v. zeswekendienst Jan Greijmans; jaardienst Guus van Dael; jaardienst Annie Vanlaer-Langens, overleden ouders Vanlaer-Vranken en overleden ouders Langens-Geerits; jaardienst Jacques Kessels en overleden familieleden; Mia Boonen (offergang); voor roepingen; om geloof, liefde en verdraagzaamheid in onze gezinnen; voor het welzijn van onze parochies – zang: orgel en zang door Har van Pol

22 dec. 19.00 u. H. Mis in combinatie met Boeteviering t.i.v. geloofsgroei in onze parochies.

Aansluitend biechtgelegenheid in de sacristie.

23 dec.    10.00-12.00 u. Aanbidding van het Allerheiligste in de kerk en tevens is er gelegenheid voor een persoonlijk gesprek en/of biechtgesprek met de pastoor in de sacristie.

24 dec. Kerstavond 21.30 u. Nachtmis t.i.v. Sjra Stals (offergang) met orgel Har van Pol misschien solozang.

25 dec. Kerstdag 09.30 u. Hoogmis t.i.v. Bèr en Rina Timmermans-Geelen; overleden ouders Chiël Hendrikx, Lies Hendrikx-Leeters tevens voor overleden familieleden Hendrikx-Leeters; pastoor Ed Mutsaerts; voor het welzijn van een Petekind; Cor Berden (offergang); met ensemble fanfare St. Willlibrordus.

Kerk Stramproy is 1e Kerstdag geopend van 14.00-17.00 uur.
15.00 u. H. Mis Zorgcentrum Rust in Roy. Alleen voor bewoners van het huis.

26 dec. H. Stefanus, eerste martelaar

Tweede Kerstdag 09.30 u. H. Mis in Tungelroy t.i.v. overl. familie Stakenborg-Geelen; overl. familie Moons-Peerlings; bijzondere intentie

27 dec. Feest van de H. familie, Jezus, Maria, Jozef

09.30 u. H. Mis t.i.v. jaardienst Betsie Ghijsen; jaardienst Mia Muijsers-Klaessen; Harie Teuwen (vanwege verjaardag); voor roepingen; om geloof, liefde en verdraagzaamheid in onze gezinnen; voor het welzijn van onze parochies – zang: orgel en zang door Har van Pol

Tijdens de feestdagen rondom Kerstmis is ons parochiekantoor gesloten van donderdag 24 december 2020 t/m maandag 4 januari 2021.

PAROCHIEKANTOOR: ons parochiekantoor en dagkapel is iedere dinsdag- en woensdagmorgen geopend van 10.00-12.00 uur. U kunt in het kantoor terecht voor o.a. misintenties. Wanneer u ziet dat er in totaal 3 personen aanwezig zijn, gelieve dan even buiten te wachten.

VEILIGHEIDSPROTOCOL VOOR H. MISSEN
Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren.

Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen.

Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen. Samenzang is niet toegestaan.

Let op: Aanmelden is verplicht voor de H. Mis i  Stramproy op Kerstavond donderdag 24 dec. om 21.30 u. en voor 1e Kerstdag vrijdag 25 dec. om 09.30 u. U kunt zich voor Kerstavond of voor 1e Kerstdag opgeven op donderdag 17 dec. en vrijdag 18 dec. telkens van 18.00-19.00 uur bij Tjeu Ramaekers tel. 0495-562279. Dit is alleen geldig voor diegenen die zich nog niet hebben opgegeven.