KERKBERICHTEN – 23 december t/m 3 januari – WEEK 53

Pastorie Pr. Beatrixstraat 2, tel. 561273, emailadres: pastooramal@webparochie.nl

Parochiekantoor onder de kerktoren, Kerkplein 1, 6039 GH Stramproy is geopend iedere dinsdag en woensdag van 10.00-12.00 uur, tel. 0495-563323

woe. 23 dec.    10.00-12.00 u. Aanbidding van het Allerheiligste in de kerk van Stramproy en tevens is er gelegenheid voor een persoonlijk gesprek en/of biechtgesprek met de pastoor in de sacristie.

24 dec. Er is vanavond geen Kerstnachtmis in ons Cluster!

25 dec. 1e Kerstdag Stramproy
08.15 uur H. Mis t.i.v. pastoor Ed Mutsaerts; om liefde en vrede in de gezinnen; voor het welzijn van onze parochies – muziek: orgel door Har van Pol en solozang door Anita Keyers. Collecte: 2e collecte is bestemd voor verbetering geluidsinstallatie kerk. Voor de kinderen is er een kleine verrassing bij de kerststal.
09.45 u. Hoogmis t.i.v. Bèr en Rina Timmermans-Geelen; overleden ouders Chiël Hendrikx, Lies Hendrikx-Leeters tevens voor overleden familieleden Hendrikx-Leeters; voor het welzijn van een Petekind; Cor Berden (offergang); Sjra Stals (offergang); Bert Coenen, Toos en fam. Coenen, fam. Niellissen en Audry – muziek: mooie kerstcd’s – Collecte: 2e collecte is bestemd voor verbetering geluidsinstallatie kerk.

Deze 1e Kerstdag is de kerk van Stramproy geopend van 14.00-17.00 uur. U kunt tijdens een wandeling de mooie kerststal in onze kerk bezoeken en natuurlijk een kaarsje branden.

van 10.00 tot 13.00 uur is ook in Tungelroy de kerk open om de mooie kerststal te bezichigen en een kaarsje te branden.

26 dec. tweede Kerstdag H Stefanus
09.30 u. H. Mis in Tungelroy
t.i.v. overl. familie Stakenborg-Geelen; overl. familie Moons-Peerlings; bijzondere intentie

27 dec. Feest van de H. familie, Jezus, Maria, Jozef
09.30 u. H. Mis t.i.v. jaardienst Betsie Ghijsen; jaardienst Mia Muijsers-Klaessen; Harie Teuwen (vanwege verjaardag); voor roepingen; om geloof, liefde en verdraagzaamheid in onze gezinnen; voor het welzijn van onze parochies – zang en orgel:  Har van Pol

29 dec. 19.00 u. H. Mis t.i.v. jaardienst Jan Luijs; Jac Snijders (vanwege verjaardag); jaardienst Cor Hendrikx en zoon Johan; geloofsgroei in onze parochies.

01 jan. Nieuwjaar; Heilige Maria, Moeder van God
09.30 u. H. Mis t.i.v. Peter Johannes Eggelen; vrede in de wereld  – zang en orgel: Har van Pol

02 jan. HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, bisschoppen en kerkleraren
17.30 u. H. Mis in Tungelroy t.i.v. 19.00 u. H. Mis in Swartbroek

03 jan. Openbaring des Heren
09.30 u. H. Mis t.i.v. ouders Clijsters-Kusters dochter Jean, zonen Wiel en Jacques en schoonzoon Gijs; voor roepingen; om geloof, liefde en verdraagzaamheid in onze gezinnen; voor het welzijn van onze parochies – zang en orgel: Har van Pol

 

PAROCHIE AGENDA:

13 en 20 april 2021 14.00-16.00 u Geestelijke gezondheidszorg in het medisch bedrijf

30 mei 2021 10.30 uur 1e Heilige Communie

 

PAROCHIEKANTOOR: ons parochiekantoor en dagkapel is iedere dinsdag- en woensdagmorgen geopend van 10.00-12.00 uur. U kunt in het kantoor terecht voor o.a. misintenties. Wanneer u ziet dat er in totaal 3 personen aanwezig zijn, gelieve dan even buiten te wachten.

OPBRENGST COLLECTE: Zondag 13 dec. collecte € 84,59. Hartelijk dank!

AFSCHEID
Afgelopen week hebben we afscheid moeten nemen van Frans Boekhorst, geboren 28 april 1933 – overleden 12 december 2020.
Heer, geef hem de eeuwige rust. En het eeuwige licht verlicht hem. Dat hij moge rusten in vrede.

 

VEILIGHEIDSPROTOCOL VOOR H. MISSEN
Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

  • Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren.
  • Bij uitvaarten mogen 100 mensen aanwezig zijn.
  • Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen.
  • Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen. Samenzang is niet toegestaan.

 

KERSTWENSEN IN MOEILIJKE TIJDEN

Het is alweer een jaar geleden (15.12.2020) dat ik werd aangesteld en geïnstalleerd als uw pastoor in Stramproy en de andere drie clusterparochies. Ik kan niet geloven dat er zo snel een jaar voorbij is gegaan. Het was en is mijn wens om mensen te bezoeken en te ontmoeten, maar helaas is dit niet mogelijk vanwege de coronapandemie. Toch ik heb dit jaar sommige families vooral de oudere mensen bezocht. Ik ben dankbaar voor jullie waardering en medewerking en liefdevolle zorgen.

Nieuws TV en krant

Als wij de krant openslaan of het nieuws volgen op de TV horen we: alles is anders dan normaal. Het gehele jaar stond de pandemie van het coronavirus centraal over de gehele wereld. Allerlei deskundigen buigen zich hierover hoe ermee om te gaan. De wereld stond letterlijk op zijn kop.

Pasen en Kerstmis

Het hoogfeest van Pasen hebben we dit jaar al achter gesloten kerkdeuren moeten vieren, zonder publieke vieringen in de kerken, en nu dreigt voor Kerstmis op de valreep hetzelfde. “Versoepelingen van de coronamaatregelen zitten er met Kerstmis  niet in, en als het aantal besmettingen blijft oplopen, worden de maatregelen zelfs nog verscherpt”. In geen parochie is er een H. Mis op Kerstavond, om problemen aan de kerkdeur te voorkomen. Met de hele familie naar de nachtmis en daarna gezellig met zijn allen rond de tafel mag niet: maximaal drie bezoekers mag je in huis halen.

2000 jaar geleden

Hoe was de situatie ruim 2000 jaar geleden, toen Jezus geboren werd? We kennen allemaal het eeuwenoude Kerstverhaal: Maria en Jozef onderweg, Maria was zwanger van haar eerstgeborene. Er was geen plaats in de herberg, Jezus werd geboren in een armzalig onderkomen in een stal. Aan weerszijde zijn ouders, Maria en Jozef met enkele herders en wat schapen. Dit was wat de profeten voorspeld hadden.

Licht in donkere dagen

Eenzaamheid steekt de kop op, mensen die aangewezen zijn op hulp van anderen. Meer nog als anders moeten we op elkaar letten. De vooruitzichten zijn positief met het uitzicht op een vaccin. Hopelijk komt de tijd terug zonder al deze maatregelen. We bidden vaak voor vrede, behoed ons voor het kwade, van alles wat de mens ongelukkig maakt. Jezus komt als het Licht van leven en levensadem. Alleen in Hem is redding, vrede, gerechtigheid, gezondheid, leven, kracht en licht. We zien veel licht in deze donkere dagen, veel lampjes en kaarslicht binnen.

Licht van Kerstmis

Laten we er samen aan werken dat onze geloofsgemeenschap dit jaar weer tot volle bloei kan komen. Wij kunnen in deze voor iedereen moeilijke tijd hoop putten.

Mogen we in het Licht van Kerstmis hoop en troost vinden, dat het Kerstkind in deze wereld mag komen. Laten we oog en oor hebben voor de mensen om ons heen. Ik wens u alle goeds en Gods zegen toe.

Zalig Kerstfeest, en mag 2021 alle goeds brengen.

Pastoor Amal

 

ZEGENING KUNSTWERKEN KERK STRAMPROY

Onze parochiekerk heeft onlangs 2 prachtige kunstwerken mogen ontvangen, zie Blaadje Stramproy nr. 51. Deze kunstwerken zijn gemaakt door Cor van Geleuken, (100 jaar geleden geboren in Stramproy) en geschonken door de Stichting Heyerkapel aan onze parochie. Het verheugd ons om deze prachtige voorstellingen, vervaardigd door een dorpsgenoot, in onze kerk te kunnen bewonderen.

Op 1e Kerstdag 25 december worden, tijdens de H. Mis van 09.45 uur, deze kunstwerken gezegend door pastoor Amal. Dhr. Jac van Melick zal dan ook een korte toelichting geven.

 

DIEFSTAL KERKHOF

Gestolen goed gedijt niet is een bekend spreekwoord….De laatste tijd zijn enkele dierbare spullen op ons kerkhof ontvreemd. Dit is erg pijnlijk voor de nabestaanden.

 

KUNSTWERK IN KERSTSTAL

Een prachtig houten Maria-beeld met een klein herdertje en een ‘ja-knikker’ is tijdens de kerstperiode te zien in onze mooie kerststal in de kerk. Deze geweldige creatie is vervaardigd door dhr. Geer Peeters van de Veldstraat.