PAASBOODSCHAP 2024

PASEN: DE ENE KAARS BOVEN ALLE KAARSEN

 

Jaar na jaar wordt de paaskaars vernieuwd en voor het eerst aangestoken met Pasen. Dit is een vaste gewoonte. Wij zijn eraan gewend geraakt. Maar waarom? Waar komt deze gewoonte vandaan? En wat betekent dat?

Oorsprong paaslicht

Er is waarschijnlijk niet slechts één oorsprong van paaslicht, maar een hele reeks. In deze begroeting concentreer ik mij liever op de betekenis die het paaslicht in de loop van de millennia in de kerk heeft gekregen.

Eigenlijk begint het met het scheppingsverhaal. God zei: Laat er licht zijn. En er was licht. Zo bracht God voor het eerst licht in de duisternis. Dit ging door met de schepping van de zon, ons levenslicht. En het is voor iedereen duidelijk: zonder de zon zou er geen leven op aarde zijn zoals wij dat kennen. Alles wat leeft is afhankelijk van de zon en strekt zich uit naar de zon. Zonder het licht van de zon zou al het leven op aarde sterven.

Licht in de duisternis

Toen Jezus stierf, werd de zon verduisterd, het werd donker in figuurlijke zin. Aan dit bijzondere soort duisternis kwam door de opstanding een einde. Er kwam licht in de duisternis van de dood. Er wordt veel over licht gesproken in de verhalen over de opstanding. De opkomende zon, Paasochtend. De engelen die met hun licht getuige waren van de opstanding. En de Verrezene zelf straalde ook. En het is dus geen toeval dat bij sommige mensen het licht is opgekomen. Dienovereenkomstig wordt er gezegd: Er is een licht over ons opgegaan.

Licht van hoop

Met Pasen bracht God licht in deze wereld die getekend werd door de dood, een licht van hoop dat duisternis en lijden, sterven en dood niet het laatste woord hebben, maar eerder licht en leven. Dit alles bracht ons ertoe Pasen met licht te associëren. En zo is het licht een symbool van Pasen geworden. Met Kerstmis is het de kerststal, Goede Vrijdag is het kruis, Pinksteren is de duif – en met Pasen is het het licht, het paaslicht, het licht van de hoop.

Dag van de opstanding

Vroeger begon de week niet met maandag, maar met zondag, de zonnige dag. Met het licht van deze dag, met de opstanding, was het nieuwe begonnen. Doordat de paaskaars nu zondag na zondag brandt, herinnert hij ons op zondag, op de dag van de opstanding, aan alles wat daarmee samenhangt en dat wij als christenen in een realiteit leven waarop vanaf Pasen een nieuw licht valt. Sterker nog: het paaslicht, dat staat voor Christus, laat ons zien wie en wat we zijn.

Licht van de wereld

Christus zei van zichzelf: “Ik ben het licht van de wereld.” En Hij zei van ons: “Jullie zijn het licht van de wereld.” Ook het Paaslicht herinnert ons hieraan. Als Jezus zegt. Jij bent het licht van de wereld, dan is dit in eerste instantie geen uitnodiging in de zin van “Je moet!” of “Je moet!” om het licht te zijn. Het is een verklaring, een bevestiging.

Gods licht zijn

‘Jij bent het licht’ is een bemoedigende, versterkende en vreugdevolle boodschap, een herinnering aan wie we zijn. Nu dan: laten we zijn wat we zijn. Laten wij Gods licht zijn in deze wereld, als broeders en zusters, als kinderen van God, als kinderen van het licht.

Ik wens jullie allemaal een gezegend en vrolijk Pasen. Moge de verrezen Heer ons allen vervullen met zijn genade, licht, vrede en vreugde.

 

Pastoor Amal