Vastenactie 2022

VASTENAKTIE 2022

voor Cluster Stramproy, Swartbroek, Tungelroy en Altweerterheide

Aanleg van sanitaire voorzieningen voor de Sirumalar basisschool te Andavoorani in het bisdom Sivagangai, Tamil Nadu, India. Dit project is aangevraagd door onze pastoor Amal (Cluster Stramproy).

Achtergrond van het project:

De regio is zeer afgelegen en door droogte weinig vruchtbaar. De Dalit bewoners werken hard als landarbeiders of dagloners en komen met moeite rond. De ongeletterdheid onder de bevolking is groot (70%) en de school is de enige mogelijkheid om hoger op te komen. De Dalits (of onaanraakbaren) staan onderaan de maatschappelijke ladder in India en worden veelal uitgebuit.

School en nieuwe wc’s

De school heeft 124 leerlingen (68 meisjes en 56 jongens) en 6 medewerkers (leerkrachten en ondersteunend personeel). De school is in 1924 opgericht en het toiletgebouw, dat onderkomen was, is afgebroken. De kinderen doen nu hun behoeft buiten, wat onhygiënisch en een bron van ziektes is. Het lokale bisdom, dat de school beheert, vraagt onze steun voor de bouw van nieuwe wc’s voor jongens en meisjes.

Waterleidingaansluiting

Het project bestaat uit de bouw van 2 toiletten voor meisjes en 2 toiletten voor jongens en 2 urinoirs. Daarnaast wordt ook een waterbak gerealiseerd met een waterleidingaansluiting voor de schoolkinderen

Maatschappelijk belang van het project:

Door de aanleg van de sanitaire voorzieningen

 1. wordt een veiligere en aangenamere studiesfeer gecreëerd.
 2. kunnen de kinderen op school gebruik maken van de toiletten.
 3. zijn de kinderen beschermd tegen de gezondheidsrisico’s veroorzaakt door het ontbreken van sanitaire basisvoorzieningen.
 4. is de veiligheid van de kinderen gewaarborgd, omdat ze het terrein niet hoeven te verlaten.
 5. wordt aangemoedigd om de kinderen naar school te laten gaan.
 6. wordt voor de privacy van meisjes en jongens gezorgd, omdat er gescheiden faciliteiten worden aangelegd.
 7. de school ook geschikt wordt voor kinderen met een handicap, omdat er bij de aanleg rekening wordt gehouden met de speciale vereisten hiervoor.

Begroting:

Kosten aanleg van sanitaire voorzieningen        € 6.372,00

Bijdrage vanuit lokale bevolking  (-)                 € 1.162,00

========

Bedrag dat van u wordt gevraagd                      € 5.210,00

Begunstigden van dit project:

 • Direct
 • Leerlingen en leerkrachten van de Sirumalar Primary School
 • Indirect
 • De parochianen van Andavoorani die naar de kerk komen voor de liturgische dienst (op zondag en andere dagen)
 • Parochiejongeren die wekelijks samenkomen in de kerk
 • Kinderen voor de Zondag Catechismus
 • Vrouwen en ouderen van Pius-verenigingen