Belangrijke mededelingen

KERSTVIERINGEN en OUD/NIEUW

De vieringen met Kerstmis zijn voor ons cluster als volgt vastgelegd.

 • 24 december 18.30 uur Tungelroy GAAT NIET DOOR  I.V.M. DE NIEUWE CORONAREGELS
 • 24 december 21.00 uur Stramproy WORDT VERZET NAAR 15.30 UUR
 • 25 december 9.30 uur Stramproy
 • 25 december 11.15 uur Altweerterheide
 • 26 december 9.30 uur Tungelroy
 • 26 december 11.15 uur Swartbroek
 • 31 december 19.00 uur Stramproy WORDT VERZET NAAR 15.30 UUR
 • 1 januari  9.30 Tungelroy
 • 1 januari 11.00 uur Swartbroek
 • 2 januari 9.30 uur Stramproy
 • 2 januari 11.00 uur Altweerterheide

CORONA maatregelen:

De missen in Tungelroy en Swartbroek kunnen niet op het reguliere tijdstip plaatsvinden maar zijn als volgt gepland:

 • Zaterdag 11 december 10.00 uur Swartbroek
 • Zaterdag 11 december 16.00 uur Tungelroy
 • Zaterdag 18 december 16.00 uur Tungelroy 

Alle missen op maandag tot en met vrijdag komen te vervallen..

Hieronder volgen de regels zoals die door de Nederlandse Bisschoppen zijn besloten:

De Nederlandse bisschoppen hebben de corona maatregelen uitgebreid:

ER MOGEN GEEN VIERINGEN OF ANDERE KERKELIJKE BIJEENKOMSTEN GEHOUDEN WORDEN NA 17.00 UUR..

Verder blijven de regels die eerder al golden: Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Zingen

Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en mogen ook koren blijven zingen, maar koren wordt nadrukkelijk aangeraden om alleen te repeteren in grote ruimtes waar voldoende geventileerd kan worden. Ook voor het zingen tijdens de vieringen geldt dat er goed geventileerd moet kunnen worden en dat koorleden net als de andere aanwezigen onderling tenminste anderhalve meter afstand moeten houden. Verder gelden voor repetities die niet in een kerk plaatsvinden, de regels voor koorrepetities van de overheid. De bisschoppen houden er rekening mee dat de komende tijd verdere aanscherping van de coronamaatregelen nodig zal blijken.

Respectvolle omgang

De bisschoppen hebben eerder al iedereen opgeroepen om zich te laten vaccineren. Tegelijk willen zij aan alle gelovigen, gevaccineerd en niet-gevaccineerd, vragen om respectvol met elkaar om te blijven gaan. De bisschoppen beseffen dat zij opnieuw een beroep doen op de bereidwilligheid van alle betrokkenen in de parochies, waaronder vele vrijwilligers die helpen bij het implementeren van de voorzorgsmaatregelen. Zij zijn dankbaar voor deze inzet en hopen en bidden dat een gezamenlijke inspanning de beoogde effecten zal hebben ten behoeve van de gezondheid van alle mensen en met name de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.