Nieuws uit de parochies

WARME KLEREN VOOR OEKRAïNE

Dagelijks verschijnen er afschuwelijke beelden op de tv en horen we het verschrikkelijke nieuws via de radio, over de oorlog in Oekraïne. We staan bijna machteloos! Maar niet helemaal! Ons gebed voor vrede is noodzakelijk! Maar ook kunnen we deze arme mensen helpen door warme kleren te geven tegen de kou! Dit kunnen we doen door kleding voor jong en oud in een gesloten plastic zak te doen en op dinsdag en/of woensdagmorgen tussen 10.00-12.00 uur naar de dagkapel van de St. Willibrorduskerk te brengen. Dit is mogelijk tot zondag 12 maart. Van hieruit wordt de kleding door een vrachtwagen opgehaald en naar Oekraïne gebracht. Alvast hartelijke dank voor uw gift, belangstelling en meeleven!

 

JUBILEUM

 • JUBILEUMKAARS

In de aanloop naar het eeuwfeest van onze parochiekerk, zondag 7 mei 2023, hebben we een noveenkaars laten maken. Onze kaarsenleverancier heeft een zwart/witte en een gekleurde afbeelding van onze kerk op een noveenkaars gedrukt met het opschrift: 100 jaar Sint Willibrorduskerk Stramproy 1923-2023. Deze noveenkaars, gekleurd of zwart/wit, is te koop tijdens kantooruren en voor of na de H. Mis en de prijs is € 6,00.

 • OPENING JUBILEUMJAAR op DONDERDAG 9 FEBRUARI

Programma aanvang 19.00 uur  Locatie St Willibrorduskerk

Woord van welkom

 • Terugblik op 100 jaar kerkgebouw Stramproy
 • Mystery guest
 • Toelichting op activiteiten jubileumjaar
 • Toelichting van mevrouw Els Maes, kunstenares, op het door haar geschilderde aquarel ten behoeve van jubileum.
 • Onthulling spandoek 100 jaar kerk (aan de kerktoren) door deheer Raymond Vlecken, burgemeester van Weert

Het programma vervolgt bij de Maroy bar om 19.45 uur

 • Presentatie Apolloniabier
 • Ontvangst met koffie en thee
 • Toelichting op: Het leven van de H. Apollonia, de Apolloniabedevaarten van Stramproy in de periode 1837-1940, de Apolloniaklok in de kerktoren.
 • Overhandiging fles Apolloniabier aan de heer Raymond Vlecken,burgemeester van Weert, en de heer Amalraj Arockiam, pastoor van de St Willibrordusparochie.
 • Tijdens het proeven van het bier een toelichting op het brouwproces door de Meulebrouwers van Rooj + doorlopende fotopresentatie.

Einde programma 20.30 uur.

 • QR Code voor film over de Apollonia klok

 • Apollonia jubileumbier

Zie hiervoor de aparte pagina onder het kopje Nieuws.