Kerkberichten week 16

10 april 17.30 u. H. Mis in Tungelroy t.i.v. Harrie en Toke Schroeten-Stultiens en alle overl. van de familie; Jacqueline Kuppens-Leijssen

11 april 2e zondag van Pasen – Beloken Pasen, zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

                        09.30 u. H. Mis t.i.v. Mia Muijsers-Klaessen (vanwege verjaardag); jaardienst overleden ouders Sjang Muijsers en Lies Muijsers-Creemers; om geloof, liefde en verdraagzaamheid in onze gezinnen; voor het welzijn van onze parochies; voor allen die getroffen zijn door het coronavirus – zang en orgel: Har van Pol

13 april 19.00 H. Mis t.i.v. 1e jaardienst Fien Hendriks-Snellen; voor zieken en eenzamen; een goede opvoeding van onze jeugd

woe. 14 april   19.00 u. H. Mis in Tungelroy

16 april 19.00 u. H. Mis t.i.v. om wijsheid voor onze nieuwe regering

17 april 17.30 u. H. Tungelroy t.i.v. met bijzondere intentie; 19.00 u. H. Mis Swartbroek

18 april 3e zondag van Pasen

                        09.30 u. Hoogmis t.i.v. 1e jaardienst Jan Caris; jaardienst Sjang en Mieke Maes-Vleeshouwers; Cor Cuijpers vanwege sterfdag; voor het welzijn van onze parochies; voor allen die getroffen zijn door het coronavirus; om wijsheid voor onze nieuwe regering – zang en orgel: Har van Pol

 

PAROCHIE AGENDA:

25 april 14.30 u Doopselviering samen met communicantjes

6 juni 10.30 u Sacramentsprocessie Tungelroy

13 juni 11.00 u Eerste Heilige Communie Stramproy

26 juni 19.00 u Toediening H. Vormsel