IN MEMORIUM PATER PIERRE CLIJSTERS

IN MEMORIUM PATER PIERRE CLIJSTERS

Hij werd geboren op 24 september 1936 te Stramproy. Hij legde zijn religieuze professie af binnen de congregatie van de redemptoristen op 9 september 1957 en werd op 16 april 1963 tot priester gewijd te Wittem. Zijn eerste benoeming was als kapelaan in Rotterdam van 1965 tot 1973 vanuit het klooster aldaar.

Bisdom Roermond

Vanaf 1973 is hij in het bisdom Roermond werkzaam geweest o.a. in Weert en in Bergen. Zijn laatste pastoorsplaats was Horst-America waar hij pastoor was van 1998 tot aan zijn emeritaat eind 2011. Sindsdien woonde hij in Molenbeersel, op een steenworp afstand van Stramproy waar hij regelmatig te zien was en vaak de H. Mis heeft gelezen. De Stramproyer gemeenschap lag hem na aan het hart. Van 2011 tot aan zijn dood was hij administrator in Haler-Uffelse. Hij overleed in het ziekenhuis van Weert op het Hoogfeest van Maria Boodschap, 25 maart 2021.

We hebben pastoor Clijsters leren kennen als een enthousiast priester die de tradities van kerk en samenleving met een hoofdletter schreef.