kerkberichten week 11

13 mrt. 17.30 u. H. Mis in Tungelroy t.i.v. overleden ouders Kuppens-Koppen; voor alle mensen die lijden onder corona

14 mrt. Vierde zondag van de veertigdagentijd “Laetare” (B)

                        09.30 u. H. Mis t.i.v. 1e jaardienst pastoor Eduard Mutsaerts; jaardienst Mia Kwaspen; uit dankbaarheid; overleden ouders van der Horst-van den Heuvel en Tonny; om geloof, liefde en verdraagzaamheid in onze gezinnen; voor het welzijn van onze parochies; voor allen die getroffen zijn door het coronavirus – zang en orgel: Har van Pol

16 mrt. 19.00 H. Mis t.i.v. voor zieken en eenzamen; voor een goede opvoeding van onze jeugd

woe. 17 mrt.    19.00 u. H. Mis in Tungelroy

19 mrt. Hoogfeest van de H. Jozef, Bruidegom van de H. Maagd Maria

                        19.00 u. H. Mis t.i.v. voor allen die getroffen zijn door corona; voor leerkrachten en leerlingen; om innerlijke rust en vrede

20 mrt. 17.30 u. H. Mis in Tungelroy t.i.v. overleden ouders Bocken-Weven; 19.00 u. H. Mis in Swartbroek

21 mrt. Vijfde zondag van de Veertigdagentijd (B)

                        09.30 u. H. Mis t.i.v. jaardienst Jac en Mia In den Kleef-Arits; Nel Kin-van Agtmaal (vanwege verjaardag); Hans Verhoeven en dochter Els; Jan Bocken (vanwege verjaardag); voor het welzijn van onze parochies; voor allen die getroffen zijn door het coronavirus – zang en orgel: Har van Pol

 

PAROCHIE AGENDA:

26 maart 20.00 u Avond van de martelaren (online)

13 en 20 april 14.00-16.00 u Geestelijke gezondheidszorg in het medisch bedrijf

6 juni 10.30 u Sacramentsprocessie Tungelroy

13 juni 10.30 u Eerste Heilige Communie Stramproy

26 juni 19.00 u Toediening H. Vormsel in Tungelroy

           

Het kan mij niet zoveel schelen wat de mens over mij zegt, belangrijker is dat God mij

accepteert.                  Thomas More