KERKBERICHTEN  – 1 t/m 10 januari –   WEEK 01

Een mens die alles aan God geeft, zal niets verliezen!
Corrie ten Boom

 

Adres Pastoor Amal                 : Pr. Beatrixstraat 2 6039 CJ Stramproy
Telefoonnummer                     : 0495-561273
Emailadres                              : pastooramal@webparochie.nl

Parochiekantoor Stramproy      : Kerkplein 1, 6039 GH Stramproy
Telefoonnummer                     : 0495-563323
Openingstijden                        : dinsdag en woensdag van 10.00-12.00 uur
Bankrekening nr. misintenties   : NL78 RABO 0149 9062 34 t.n.v. R.K. Parochie H. Willibrordus
Bankrekening nr. kerkbijdrage  : NL59 RABO 0149 9155 00 t.n.v. R.K. Parochie H. Willibrordus

 

Parochiekantoor Tungelroy      : Tungeler Dorpsstraat 37 6005 RG Tungelroy
Telefoonnummer                     : 0495-562640 of 06-54688589
Emailadres                              : h.barbara.tungelroy@gmail.com
Bankrekeing nr.                       : NL 66 RABO 0151 5010 33

WEEK 1 HEILIGE MISSEN

01 jan. H. mis Stramproy

Nieuwjaarsdag: Heilige Maria, Moeder van God.
09.30 u.
Kort moment aanbidding van het Allerheiligste
T.i.v. Peter Johannes Eggelen;
T.i.v. vrede in de wereld; zieken een eenzamen  zang en orgel: Har van Pol

02 jan. H. mis Tungelroy en Swartbroek
Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, bisschoppen en kerkleraren
17.30 u.           Tungelroy
T.i.v.. Harrie en Toke Schroeten-Stultiens en alle overledenen van de familie;
19.00 u.           Swartbroek

03 jan. H mis Stramproy en Altweerterheide
Openbaring des Heren
09.30 u.           Stramproy
T.i.v. ouders Clijsters-Kusters dochter Jean, zonen Wiel en Jacques en schoonzoon Gijs;
Voor roepingen en geloof, liefde en verdraagzaamheid in onze gezinnen en voor het welzijn van onze parochies
Zang en orgel: Har van Pol.

11.00 u.           Altweerterheide

05 jan. H. mis Stramproy
19.00 u.
T.i.v. voor allen die getroffen zijn door het coronavirus.

08 jan. H. mis Stramproy
19.00 u.
H. Mis t.i.v. jaardienst ouders Luykx-Soontiens en jaardienst Frans van Peer

09 jan. H. Mis in Tungelroy
17.30 u.
T.i.v André Gielen

10 jan. Stramproy en Altweerterheide
Doop van de Heer
09.30 u.           H. Mis Stramproy
T.i.v. zeswekendienst Ria van der Poel-L’Ortye;
Zeswekendienst Dré Beeren;
Jaardienst Jan Kuppens;
Overleden ouders Kessels-van de Schoor, Jacques en Jan;
Jaardienst Pé en Miet Kwaspen-Hendrickx;
Door Lempens-Teuwen (offergang);
Voor roepingen; om geloof, liefde en verdraagzaamheid in onze gezinnen; voor het welzijn van onze parochies – zang en orgel:  Har van Pol

11.00 u.           Altweerterheide

CLUSTER AGENDA

6 maart 19.00 u Toediening H. Vormsel aan kinderen van Tungelroy Stramproy ???? in Tungelroy
13 en 20 april 2021 14.00-16.00 u Lezing ? door pastyoor Ivo Krewinkel van Weert Zuid met als thema ‘Geestelijke gezondheidszorg in het medisch bedrijf’.
30 mei 2021 10.30 uur 1e Heilige Communie

PAROCHIEKANTOOR STRAMPROY:
Ons parochiekantoor en dagkapel is iedere dinsdag- en woensdagmorgen
geopend van 10.00-12.00 uur. U kunt in het kantoor terecht voor o.a. misintenties. Wanneer u ziet dat er in totaal 3 personen aanwezig zijn, gelieve dan even buiten te wachten.

HET OUDE NORMAAL ABSURD?
Onze paus schrijft in zijn jongste encycliek “Fratelli Tuti” dat Corona toeslaat in de wereld die absurd geworden was (een wegwerpcultuur, een populistische politiek, egoïsme, onverschilligheid voor armen, marktgericht denken, racisme …) Hij hoopt dat we nooit meer naar het “oude normaal” terug keren en dat we – zoals de Barmhartige Samaritaan – leren liefhebben en geven zoals dat “normaal” is in het Rijk Gods. In dat Rijk krijgt iedereen zijn dagelijks brood en  is de sociale structuur gericht op bijdragen, delen en geven, niet op bezitten, uitsluiten en verzamelen. Hij bidt dat we leren het virus van het individualisme te overwinnen.

Oudjaarsdag
Dit jaar verdwijnt weer in het verleden
de dagen gingen snel voorbij
sommigen mocht we met vreugde beleven
andere dagen waren we niet zo blij.

Ons leven kunnen we met geen dag verlengen
elk ogenblik of uur is heel uniek
net als ieder die ons pad kruiste
en een stempel in ons leven achterliet.

Zo heeft dit jaar ons veel gegeven
of juist ontnomen, een intens groot verdriet
maar Iemand is ons altijd bij gebleven
Jezus, een Vriend die ons geen dag verliet.

Aan Zijn hand gaan we moedig voorwaarts
het hoofd geheven, met open vizier
Liefde ontvangen en Liefde geven
In die zekerheid. God is hier!