Installatie pastoor Amalraj Arockiam

Op 15 december 2019 zullen we pastoor Amalraj Arockiam welkom heten in ons cluster. Hij zal door Deken Franken geïnstalleerd worden als pastoor van onze 4 parochies. Voorafgaand aan de H. Mis zal pastoor Amalraj met muzikale begeleiding van de pastorie naar de St. Willibrorduskerk gebracht worden. Aldaar zal hij de geloofsbelijdenis en de eed van trouw afleggen om vervolgens het zilveren scheepje en de sleutel van de kerk in ontvangst te nemen.

14.30 uur Vertrek vanuit de pastorie
14.45 uur Aankomst St. Willibrorduskerk
15.00 uur Start H. Mis

Na afloop van de H. Mis bent U in de gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee met Amalraj kennis te maken achter in de kerk.

U bent hierbij van harte uitgenodigd namens de Kerkbesturen van het cluster Stramproy, Tungelroy, Altweerterheide en Swartbroek

Kerkadres: St. Willibrorduskerk, Kerkplein 1, 6039 GH Stramproy
Voor eventuele vragen kunt U contact opnemen met ons via: gertie.rutten-neijnens@ziggo.nl.