Benoeming pastoor Amalraj Arockiam

Wij zijn blij U te kunnen melden dat we met ingang van 1 december een nieuwe pastoor mogen verwelkomen in ons cluster. Zijn naam is Amalraj Arockiam. Hij is 48 jaar en afkomstig uit India. Hij is al 7 jaren in Nederland en sinds september 2012 werkzaam als kapelaan in Hulsberg. We hebben twee gesprekken met hem gehad en we hebben een mis bezocht in Hulsberg. We hebben Amal (want zo mogen we hem noemen) ervaren als een warme en betrokken persoon. We zien hem hier functioneren als een goede herder voor onze parochianen. We zijn heel blij met zijn komst en gaan vol vertrouwen de toekomst met hem tegemoet. En we vragen U om dat ook te doen.

Zijn benoeming is een zogenaamde In Solidum constructie, die tegenwoordig vaker wordt toegepast door het bisdom. Dat wil zeggen dat we naast Amal nog ondersteuning krijgen van een zogenaamde Moderator. Dat is pastoor Ivo Krewinkel. De nieuwe pastoor van het cluster Weert-Zuid. Hij zal met name de bestuurlijke kant van ons cluster samen met ons voor zijn rekening nemen.