Rechtzetten van een grafmonument in Stramproy

Grafstenen kunnen in de loop van de jaren scheef zakken

Dit kan veroorzaakt worden door het grondwater, zakken van de grond of door konijnen of mollen die tunnels onder de monumenten graven

Het rechtzetten van een scheefgezakt grafmonument wordt door de vrijwilligers van het kerkhof gedaan.

De kerkhofbeheerder Tjeu Meulen zal, indien er sprake is van een scheefgezakt grafmonument contact opnemen met de nabestaande om de situatie te bespreken. Toestemming van de nabestaande is noodzakelijk om het graf recht te zetten .

De kosten bedragen 50 euro.

Het geld zal geheel besteed worden aan het onderhoud van het kerkhof.