Kerkbestuur voor Swartbroek

Nieuw kerkbestuur voor de R.-K. Parochie Heilige Cornelius te Swartbroek.
Het bisdom Roermond heeft met ingang van 1 december 2023 tot 1 december 2025 een nieuw
kerkbestuur benoemd voor de R.-K. Parochie Heilige Cornelius te Swartbroek.
Het nieuwe kerkbestuur bestaat uit:
• De Hoogeerwaarde heer A. De Graaf Woutering (voorzitter)
• De heer J.M.F. Meuwis (secretaris / penningmeester)
• Mevrouw A.E.M.W. Hermens – Beelen
• De heer J.M.G. Hoeben
• De heer A.P.E. Koolen
• De heer G. van der Zanden
De contactgegevens van de parochie blijven ongewijzigd