KERSTBOODSCHAP PASTOOR AMAL

Kerstboodschap: Kerstmis: een feest van hoop

Lieve mensen,

We leven in moeilijke tijden! De mondiale politieke situatie is deprimerend en een grote last voor veel mensen. De wereld is eind 2022 vol strijd. Mensen staan onverzoenlijk tegenover elkaar. De oorlog in de Oekraïne, in Centraal-Afrika, in Syrië, in Irak, in Iran en ook in het Heilige Land zelf, in Israël dreigt een nieuwe spiraal van geweld. Tel daarbij op de coronapandemie, mensen die op de vlucht slaan, en het duurdere voedsel, de inflatie, beperkte energie-voorziening en de hoge prijs ervan: een veelheid aan bijzondere omstandigheden kenmerkt dit jaar, de milieu-, financiële, economische en de klimaatcrisis en en en… Gezien de fragiele vrede in de wereld vragen we ons af: is vrede op aarde nog mogelijk? Heeft vrede nog een kans? Waar kunnen we nu hoop uit putten?

Vrede in de wereld

Hoe komt het dat de wereld geen vrede bereikt? Is het ergens fout gegaan met de mens? In zijn lange ontwikkeling? Heel die evolutie door. God zag toch dat het heel goed was, toen Hij de mens geschapen had!

Evolutie en bijbel

Er is een verschil in het verhaal tussen de evolutietheorie en het Bijbelse scheppingsverhaal. Maar beide komen tot dezelfde constatering, er is iets mis met de mens. De wetenschap zoekt het in de sociologie en de psychologie. De Bijbel, zoveel duizend jaar geleden geschreven, vertelt het met een verhaal, de mens heeft zich afgekeerd van God, zo eenvoudig.

Wetenschap

De wetenschap is handig voor veel dingen. Wetenschap doet ons dingen beter begrijpen. Maar toch heeft de wetenschap geen antwoord op de vraag hoe wij vrede kunnen bereiken. Daarin lopen de antwoorden van zoveel wetenschappers weer uit elkaar. Ook politici hebben geen antwoord, die verschillen per partij en per land. Die antwoorden en meningen laat ik dus voor wat het is. Ik kijk naar het verhaal van ons geloof.

Eer aan God….

We horen in de Bijbel de engel zegt: “Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft.” Twee dingen komen bij elkaar: “eer aan God” en “vrede onder de mensen”. De Engel noemt ze samen; ze horen bij elkaar. Dat is wat Jezus later op een andere manier zal zeggen: Bemin God én je naaste. Daarom zegt de engel ook: “… op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft.”  Vrede bereik je pas als je die dingen doet waar God van kan zeggen, ja dat is goed, dat is oké, mensen van Mijn welbehagen.

Kerstboodschap

De kerstboodschap is dat God deze wereld niet in de steek heeft gelaten, maar Zijn Zoon Jezus Christus naar onze wereld van ziekte, onrecht, conflict en oorlog heeft gezonden,  om “vrede op aarde te verkondigen onder degenen die van Zijn goede wil zijn”. De door engelen en mensen gewenste vrede moet in de mate van actie zijn, groot en klein. Kerstmis daagt ons uit om de vrede te beschermen en te zorgen voor een rechtvaardige vrede. Moge God u rijkelijk zegenen, terwijl u samen met ons, God dankt voor de geboorte van onze Heiland. Door Zijn komst aan het einde van het kalenderjaar biedt Kerstmis altijd een gelegenheid om terug te blikken. We kijken terug op een bewogen jaar – op persoonlijk, kerkelijk, politiek en maatschappelijk vlak. Namens het kerkbestuur wil ik u, kerkgemeenschap en dorpsgemeenschap en alle vrijwilligers van onze kerk hartelijk danken voor het in ons gestelde vertrouwen en voor de constructieve samenwerking.  We kijken uit naar de spannende uitdagingen die we samen zijn aangegaan en de vele grote en kleine veranderingen die we samen in gang hebben gezet. Uw toewijding en loyaliteit maken u tot een waardevol onderdeel van onze katholieke kerkgemeenschap. Wij willen u hiervoor uit de grond van ons hart bedanken.

Zalig Kerstmis

We willen even de tijd nemen om u en uw families prettige kerstdagen en een jaar vol geluk, hoop, gezondheid en voorspoed te wensen. Met Kerstmis vieren we hoop, vrede, liefde en vreugde. We bidden dat jullie deze alle vier vinden, niet alleen met Kerstmis maar in elk aspect van je leven. Ik wens u en uw families zalige en fijne kerstdagen en een gelukkig en voorspoedig 2023.

 

Pastoor Amal