Kerkberichten week 17

23 april 19.00 u. H. Mis tevens presentatieviering communicantjes t.i.v. Bert Janssen vanwege verjaardag; om liefde en geloofsgroei in de gezinnen

24 april 17.30 u. H. Mis in Tungelroy t.i.v. Thieu Lenders

25 april 4e zondag van Pasen – Roepingenzondag

                        09.30 u. H. Mis t.i.v. 1e jaardienst Sjra Stals; jaardienst Gertie Loosveld-Kösters; om geloof, liefde en verdraagzaamheid in onze gezinnen; voor het welzijn van onze parochies; voor allen die getroffen zijn door het coronavirus – zang en orgel: Har van Pol – 2e collecte bestemd voor priesteropleiding Rolduc

Namiddag om 14.30 u. H. Doopsel van Mats Kok en Jordy Pleunis – Doopviering samen met communicantjes

27 april H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar – Koningsdag

                        09.30 u. H. Mis t.i.v. om zegen over ons koningshuis; om wijsheid voor onze nieuwe regering; jaardienst Rein van Dael; voor alle gedecoreerden; voor zieken en eenzamen; een goede opvoeding van onze jeugd –  zang en orgel: Har van Pol

woe. 28 april   19.00 u. H. Mis in Tungelroy

30 april 19.00 u. H. Mis t.i.v. jaardienst ouders Jacobs-Bensen; om wijsheid voor onze nieuwe regering

01 mei 17.30 u. H. Tungelroy t.i.v. Toos en Cor Smeets-Sentjens; Pierre Moonen; 19.00 u. H. Mis Swartbroek

02 mei 5e zondag van Pasen

                        09.30 u. Hoogmis t.i.v. jaardienst Mieke Verhees-Clerkx; jaardienst overleden ouders Creemers-Janssen en overleden familieleden; overleden ouders Lauwers-Steijvers, Veuske, Marlies en Jan; jaardienst overleden ouders Nicolaas Creemers en Jacomina Lempens en overleden familie; jaardienst familie Jacobs-Haenen; voor het welzijn van onze parochies; voor allen die getroffen zijn door het coronavirus; om wijsheid voor onze nieuwe regering – zang en orgel: Har van Pol