Traditie in Tungelroy: klokken luiden bij overlijden

In Tungelroy kennen we al van oudsher het gebruik dat we bij het overlijden van iemand uit onze parochie de klokken luiden in onze parochiekerk H. Barbara. We willen dit oude gebruik graag in ere houden.

Het luiden van de klokken is er voor iedereen. Het is een bericht aan het dorp dat er ergens in onze families een dierbare is gestorven. Dat bericht willen we graag met klokkengelui blijven uitdragen.

Wanneer iemand is gestorven en kerkelijk begraven wil worden is er in de regel contact met onze pastoor Notermans. Via dat contact wordt dan ook geregeld dat de klokken luiden.

Wanneer niet gekozen wordt voor een kerkelijke begrafenis dan is niet altijd bekend dat iemand is overleden maar ook niet of het luiden van de klokken wordt gewenst. Maar wanneer telefonisch contact wordt opgenomen met óf pastoor Notermans óf Wim Koppen zorgen we er voor dat ook dan de klokken luiden.

Kerkbestuur parochie H. Barbara Tungelroy