Het nieuwe Onze Vader

De bisschoppenconferenties van Nederland en Vlaanderen hebben de laatste jaren gesproken over enkele wijzigingen in de tekst van het Onze Vader. Zodoende kunnen we voortaan exact dezelfde tekst bidden aan beide kanten van de grens. In de laatste regels van het Onze Vader zijn enkele woorden aangepast. Om er vast aan te wennen drukken we hieronder de nieuwe tekst af, die in alle parochies zal worden ingevoerd op de eerste zondag van de Advent (27 november a.s.).

 

Onze Vader, die in de Hemel zijt,

Uw Naam worde geheiligd,

Uw Rijk kome,

Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren

en breng ons niet in beproeving

maar verlos ons van het kwade.

Amen.