brief aan de paus

Plaats, datum

Aan
Zijne Heiligheid Paus Franciscus
Casa Pontificia
Città del Vaticano

 

Heilige Vader,

 

Ruim vijf jaar geleden vond uw pauskeuze plaats,
en met deze brief wil ik u graag laten weten hoe blij ik ben
met de invulling die u aan uw ambt geeft.

Op talloze momenten heeft u de herderlijke hand van Jezus aan mensen laten voelen:
aan vluchtelingen, onderdrukten, zieken en armen,
aan gelovige en aan twijfelende mensen.

In uw verkondiging staat de barmhartigheid van de Goede Herder Jezus voorop.
Terwijl de rooms-katholieke Kerk haar moraal vaak duidelijk genoeg heeft bekendgemaakt,
hebben veel mensen vooral behoefte aan het uitnodigende gezicht van die Kerk.
Doordat u het Evangelie concreet maakt in uw pastorale houding,
heeft de Kerk tijdens uw pontificaat veel geloofwaardigheid terug gewonnen.
Ik ben u erg dankbaar,
omdat u daardoor ook mijn persoonlijke geloofsbeleving heeft gesterkt.

Ik vraag God
dat Hij u blijft leiden,
dat Hij u nog lange tijd kracht en wijsheid zal schenken
om op deze weg verder te gaan
en mensen binnen en buiten de Kerk te bezielen.

Een hartelijke groet,

 

handtekening

 

naam                      ____________________________________________________________

adres                      ____________________________________________________________

woonplaats            ____________________________________________________________

land                        ____________________________________________________________

 

U kunt deze brief ondertekend inleveren in de parochiekerk waar u ze heeft ontvangen, of anders sturen naar: Parochie H. Willibrordus, Pr. Beatrixstraat 2, 6039 CJ Stramproy