Allerzielen 2020 binnen het cluster S.T.A.S.

Willibrordus te Stramproy

Allerzielen op 1 november 2020

Een prachtige gewoonte in ons dorp/parochie is, dat er ieder jaar rondom 2 november een Allerzielenlof plaats vindt in onze kerk, met aansluitend o.b.v. de fanfare, een tocht naar ons kerkhof.

Een mooi gebaar naar onze dierbare overledenen. Helaas mogen er volgens het RIVM op dit moment slechts een beperkt aantal mensen tegelijk in onze kerk samenkomen. Dat wil zeggen dat niet iedereen naar dit mooie lof kan komen. We hebben besloten om dit jaar alleen de nabestaanden van hun dierbaren, die gestorven zijn in de periode van 1 november 2019 t/m 1 november 2020, uit te nodigen. Deze nabestaanden ontvangen een schriftelijke uitnodiging voor het Allerzielenlof op zondag 1 november om 15.00 uur. Onze kerk is deze zondag geopend van 10.30-18.00 uur. Van harte welkom!

Bezoek kerkhof

Natuurlijk kan iedereen wel ons mooie kerkhof bezoeken, voor, tijdens en na het Allerzielenlof.

 

Barbara Parochie te Tungelroy

Allerzielen op 8 november 2020

In verband met de corona crisis hebben we een aantal afwijkende maatregelen moeten nemen om aan alle voorwaarden te voldoen.

Voor het Allerzielenlof om 16.00 uur zullen alleen enkele familieleden worden uitgenodigd van de overleden personen van november 2019 tot nu. Ook zij mogen maar met een beperkt aantal mensen komen zodat het totaal niet meer bedraagt dan 30 personen. Aansluitend aan het Allerzielenlof zullen de graven gezegend worden. Dit zal rond 16.30 uur zijn, aangezien dat buiten is bent U daarbij welkom mits U de 1,5 meter regel handhaaft. Behalve de zegening van de graven zal er dan nog gebeden worden en zullen enkele leden van de fanfare een koraal en de Last Post ten gehore brengen.

Om U toch in de gelegenheid te stellen om ook even in onze kerk te zijn stellen wij de kerk open van 11.00 uur tot 15.30 uur. Er zijn enkele plekken om een kaarsje te branden en er is gelegenheid om even de tijd te nemen om de overledenen te gedenken.