Heilige missen weer hervat met de nodige maatregelen.

BERICHT VAN UW PAROCHIECLUSRTER
Het verheugd ons te kunnen berichten dat er in de kerk, na 3 maanden in het weekend weer H. Missen gelezen mogen worden, maar dan onder strikte voorwaarden en volgens de maatregelen van het RIVM. Dat zijn:

AANTAL BEZOEKERS maximaal 30 tot 1 juli. Daarna 100.
Volgens het RIVM mogen er tot 1 juli niet meer dan 30 mensen in een ruimte verblijven. In onze kerken kunnen 30 mensen de afstand van 1,5 meter prima in acht nemen. De looproute en de te gebruiken zitplaatsen zijn gemarkeerd. In de parochies Tungelroy, Altweerterheide en Swartbroek hoeft U zich niet aan te melden maar we vragen u wel om de presentielijst achter in de kerk in te vullen. In Stramproy moet u zich wel tevoren wel aanmelden en dat kan bij Mariet Kessels. TEL. 0495-562580

ONTSMETTING HANDEN
Bij de ingang van de kerk vindt u links en rechts van de deur ontsmettingsgel. U bent verplicht om hiermee uw handen te wassen alvorens u naar uw zitplaats gaat.

COLLECTE
De collecte tijdens de H. Mis vindt niet plaats tijdens de offerande, maar na de H. Mis. Er staan collectemandjes achter in de kerk waar u uw bijdrage in kunt doen.

KERKELIJK ZANGKOOR EN SAMENZANG
Voorlopig zal er geen kerkelijk zangkoor zijn en geen samenzang. Uit onderzoek blijkt dat er tijdens het zingen (net als bij het hoesten) zeer fijne ademdruppeltjes (airosolen) kunnen blijven zweven, en daardoor COVID-19 besmetting kunnen veroorzaken. Daarom wordt dit dringend afgeraden door het RIVM.

COMMUNIE UITREIKING
Conform de brief van de gezamenlijke bisschoppen wordt er tot 14 juni geen communie uitgereikt. Daarna wel, maar met de nodige voorzorgsmaatregelen.

PROCESSIE
De geplande processie in Tungelroy op 14 juni gaat niet door. In dit weekend zullen dus de reguliere missen wel doorgang vinden. U wordt wel van harte uigenodigd om de kapel in Tungelroy te bezoeken. Ze zal extra feestelijk versierd zijn.

WE ZIEN U GRAAG WEER IN EEN VAN ONZE KERKEN OM SAMEN TE VIEREN!

Uw clusterbestuur.