Kerkberichten en Paasboodschap van pastoor Amal

CLUSTER-AGENDA

7, 14, 21 en 28 april    Muziekcursus Österke Academie (later tijdstip)

ma. 27 april 09.30 u.  H. Mis Koningsdag (gaat niet door)

20 april-1 mei             Pelgrimstocht in de Gascogne (gaat nu niet door)

21, 22 en 23 april       Pelgrimstocht Kevelaer – Roermond (gaat nu niet door)

zo. 5 juli 11.00 u.        Eerste H. Communie

 

BERICHT VAN HET CLUSTERBESTUUR

Beste kerkgangers, i.v.m. het Coronavirus zijn alle HH. Missen tot en met Hoogfeest van Pinksteren 31 mei afgelast m.u.v. uitvaarten.

Wij houden u op de hoogte via de verschillende parochieblaadjes en de website www.webparochie.nl

 

KAPEL STRAMPROY EN TUNGELROY IEDERE DAG GEOPEND 10.00-15.00 UUR

De kapel van onze St. Willibrorduskerk maar ook de kapel van O.L.V. van altijd durende bijstand in Tungelroy is iedere dag geopend van 10.00-15.00 uur voor een stil gebed, bezinning of om een kaarsje aan te steken.

Van harte uitgenodigd om te bidden en steun en vertrouwen te zoeken bij het uitgestelde Allerheiligste en moeder Maria.

 

ZALIG PASEN 2020

Lieve mensen, lieve parochianen,

Dit jaar zijn er vanwege de beperkingen rondom het coronavirus geen publieke kerkdiensten van Goede Week en Pasen die in de kerk kunnen plaatsvinden. Dus is er bij veel gelovigen behoefte om op een persoonlijke wijze toch de dagen van de Goede Week te vieren. Ik, als herder en pastoor van ons parochiecluster vind het heel jammer en het doet mij veel pijn dat we deze dagen niet kunnen samen komen en we elkaar niet kunnen zien. Maar ik vind het fijn om jullie te ontmoeten via ons parochieblad. Daarom wil ik u graag een boodschap voor Pasen via dit parochieblad aanbieden.

Pasen
Pasen is het feest van de nieuwe maan, van de nieuwe lente, het feest van het nieuwe leven. Daarom ontsteken we de nieuwe Paaskaars aan via het Paasvuur. Wij zegenen en steken de Paaskaars aan als een teken van de verrezen Heer, die alles nieuw maakt. Zoals heel de natuur zich in de lente vernieuwt, zo willen wij ons weer vernieuwen met Pasen.

‘De Heer leeft’, verkondigen de christenen over de hele wereld. Voor mensen die niet geloven, moet deze boodschap wel erg naïef klinken. Een dode, die opgestaan is tot een nieuw leven, zo iets kan niet, wie zou dat kunnen geloven?

Opstanding
Maar voor ons christenen is dat de kernwaarheid van ons geloof, waarmee alles staat of valt. Wij zijn nu bedroefd door angst en ziekte vanwege de coronapandemie. Ook wij kunnen in uitzichtloze situaties terecht komen, maar wij weten dat er steeds een derde dag komt, de dag van de verrijzenis.

Een paar jaar geleden was ik bij een goede bekende, hij wist dat ik te worstelen had met zware problemen, waar ik geen raad mee wist. Toen ik wegging zei hij mij: ik wens u een echte opstanding met Pasen. Die afscheidsgroet is mij bijgebleven, hij maakte mij een beetje verlegen. Ik begreep dat die man in dat woord de diepste zin van Pasen voor mij duidelijk had gemaakt.

Paasvreugde
Pasen hebben wij niet in handen, dat is Gods werk. God zelf heeft de steen van het graf weg gewenteld. Ons hart is dikwijls afgesloten door zware stenen van angst, moedeloosheid en ongeloof. Wij vragen ons dan af zoals de vrouwen: Wie zal die steen weg wentelen? Maar de Verrezene kan ook onze stenen weg wentelen en ons hart vervullen met echte Paasvreugde.

Verrijzenis
Iedereen van ons zal wel een andere opstanding nodig hebben, maar iedereen van ons mag erop vertrouwen dat die opstanding gebeurt midden in ons leven als een waarachtige verrijzenis. Wij worden uitgenodigd om op te staan, want verrijzenis wil zeggen: daden verrichten waardoor het leven in zijn verschillende facetten kan groeien in deze stervende wereld. Verrijzenis gebeurt daar waar mensen van de leugen overgaan naar de waarheid, van ruzie overgaan naar vrede, van verdeeldheid overgaan naar eenheid. Verrijzenis gebeurt daar waar mensen zorg willen dragen voor mensen in nood, daar waar mensen zich inzetten voor de heelheid van de schepping.

Derde dag
In deze geest zou ik u een zalig Paasfeest willen toewensen. Sta op uit het graf van zelfzucht en ongeloof, rol de stenen weg van angst en zorg, en stel u open voor het nieuwe leven dat Christus u wil schenken. Misschien begint die derde dag vandaag voor u, als u echt gelooft dat de Heer de derde dag verrezen is uit de dood. Als Hij leeft, dan leven wij nu reeds met Hem.  Zalig Pasen !

Pastoor Amal

 

GEBED EN HEILIGE MIS

De bisschoppen roepen nadrukkelijk op tot gebed, bijvoorbeeld:

Gebed van de bisschoppen – Noveengebed tot Onze Lieve Vrouw ter Nood  – De kruisweg – De rozenkrans

Bid mee via Radio Maria  – Steek een kaarsje op via de website van Kerk in Nood  – Volg de website van uw
bisdom en parochie voor andere mogelijkheden tot gebed en live streaming van vieringen.

Eucharistieviering NPO 2
Iedere zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

Voorlopig is er iedere zondag een H. Mis om 11.30 uur, te volgen via www.rk-ubachoverworms.nl en tevens podcasts van pastoor Notermans.

PALMTAKJES

Op Palmzondag 5 april zijn de palmtakjes gezegend zoals u in het vorige bericht heeft kunnen lezen. U kunt ze meenemen vanuit de dagkapel in Stramproy, de kapel van de H. Maria van altijd durende bijstand in Tungelroy, kapel van de drie zusters in Swartbroek en in de kerk van Altweerterheide.

PAASTRIDUUM EN PASEN

Via de moderne communicatiemiddelen kunt u de vieringen rondom het Paastriduüm en Pasen op internet of tv volgen. Op de website van het bisdom staat een lijst met kerken van waaruit regelmatig vieringen gestreamd worden. Ook is het goed om te weten dat de volgende vieringen op landelijke en regionale tv te volgen zijn:

– GOEDE VRIJDAG: om 15.00 uur Kruisweg met onze bisschop Mgr. Harrie Smeets bij de KRO op NPO2

– PAASZATERDAG: om 23.15 uur live uitzending van de Paaswake vanuit de Munsterkerk in Roermond met

onze hulpbisschop Mgr. Everard de Jong bij de KRO op NPO 2

– 1e PAASDAG: om 11.00 uur live uitzending van de viering van Pasen vanuit de Munsterkerk in Roermond

door onze bisschop Mgr. Harrie Smeets bij de KRO op NPO2 en bij de L1

LIEVE KINDEREN EN OUDERS

Wij vinden het allemaal erg jammer dat we vanwege het coronavirus de mooie dagen van Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen niet samen in de kerk kunnen vieren. Toch willen we deze dagen niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. Er liggen in de dagkapel van de kerk verschillende kleurplaten over Pasen en de Goede Week. Wij vinden het heel fijn als jullie een mooie tekening kleuren en weer meenemen naar de kerk/kapel en in een daarvoor bestemd mandje doen, zodat we deze kleurplaat met Pasen kunnen ophangen in het kerkportaal of dagkapel. Maar natuurlijk kunnen jullie deze mooie kleurplaat ook thuis ophangen.

GEBEDJES en INTENTIES
Lieve kinderen, ook mogen jullie een mooi gebedje op een briefje schrijven. Dit briefje mag je in een mandje doen dat bij Moeder Maria staat in de dagkapel. Dit gebed wordt dan meegenomen door onze pastoor en opgedragen aan onze Lieve Heer en moeder Maria als pastoor de privé H. Mis viert. Ook alle ouders en volwassenen mogen natuurlijk een intentie opschrijven en in het betreffende mandje doen zodat deze intenties ook meegenomen worden. Van harte aanbevolen!