Barbarakerk Tungelroy zaterdags van 17.30 tot 18.30 open.

Sinds de aanvang van de corona crisis is de kerk op advies van het Bisdom gesloten en worden er geen eucharistievieringen meer gehouden. Dat is een gemis voor velen. Daarom willen we U graag laten weten dat m.i.v. zaterdag 2 mei de kerk elke zaterdag open zal zijn van 17.30 tot 18.30 uur.

Een van de kerkbestuursleden zal dan aanwezig zijn en als hij geen andere verplichtingen heeft zal ook Pastoor Amal er zijn. U kunt dan een kaarsje aansteken en in stilte bidden. U mag een uur blijven maar ook 10 minuten. Uiteraard houden we ons wel aan alle Coronaregels en vooral 1,5 meter afstand houden.

De kapel is gelukkig elke dag open, dus daar bent U altijd welkom om een kaarsje te branden of gewoon even te bidden.

Kerkbestuur H. Barbara
Bedankt