Woordje van bemoediging

Beste parochianen, lieve mensen,

Thans in de hele wereld spreken allen, van jong tot oud over het Coronavirus. De mensen zijn angstig nu we bedreigd worden vanwege de vreselijke ziekte en besmetting van het Coronavirus. In de hele wereld steken duizenden mensen kaarsen op in de Maria kapel. Want iedere dag wordt het anders.
Dus wereldwijd heeft het coronavirus zich meer en meer verspreid en ook hier in Nederland ervaren we dagelijks de pijnlijke gevolgen ervan: dat geldt zowel voor ieder van ons persoonlijk, alsook voor parochies en instellingen, scholen en bedrijven, verenigingen en gemeenschappen. Kerk en maatschappij worden hard getroffen en op de proef gesteld.

Jeruzalem
Met name in deze periode van tegenslagen en beproevingen staat Christus ons terzijde. Hij heeft de weg naar Jeruzalem met veel liefde en overgave willen aanvaarden omwille van ons. We herdenken zijn intrede in die stad: waar Hij met gejubel binnengehaald zou worden door de menigte die Hem met palmtakken de weg bereidde; waar Hij het Laatste Avondmaal vierde met Zijn leerlingen; waar Hij zou lijden en sterven aan het kruis. Het lijden en het sterven hebben echter niet het laatste woord. Met Pasen vieren we dat Christus is verrezen en de dood heeft overwonnen, dat Hij ons de weg heeft vrijgemaakt naar het eeuwig leven.

Veertigdagentijd
Juist in deze veertigdagentijd worden we opgeroepen om ons te verenigen met Hem: in gebed; in het lezen van de lezingen uit de Bijbel; in de geestelijke Communie; in de kleine dingen die we iedere dag weer voor een ander kunnen doen; in het bidden van de kruisweg; in de offertjes die we hier en daar kunnen brengen voor onze naasten die het moeilijk hebben.
Het is een moeilijke tijd voor ons allemaal, waarin we met veel pijn en onbegrip, met teleurstelling en tegenslagen te kampen hebben. Maar na de regen komt er zonneschijn en na het lijden en sterven de verrijzenis. We zijn mensen van hoop en licht.

Verbondenheid
Laten we daarom des te meer een lichtbron zijn voor de mensen om ons heen en iedere gelegenheid aangrijpen om – thuis in de woonkamer of waar dan ook – in vertrouwen en met goede moed iedere dag weer een stap vooruit te zetten, in verbondenheid met God, met elkaar en met alle mensen die een zwaar kruis te dragen hebben. Laten we ook creatief zijn in het zoeken naar wegen om, ondanks alle beperkingen, toch de mogelijkheden te vinden om het geloof te beleven en uit te dragen op de plek waar we leven.

Bezoeken
Graag zou ik deze dagen veel mensen en de familie van de communicanten aan huis willen bezoeken. Maar helaas dit kan nu niet. Ik zal na juni komen.

Moeder Maria
Dat Onze Lieve Vrouw, Moeder van Smarten, ons allen nabij mag zijn in deze dagen en ons troost geeft in moeilijkheden, hoop in momenten van vertwijfeling, en licht waar we het even niet meer zien zitten.
Heilige Maria, Heil van de zieken, Troosteres van de bedroefden, en Hulp van de christenen, bid voor ons!
Graag wil ik jullie vragen om het noveengebed te bidden om bescherming tegen het coronavirus en psalm 23; 1-6, psalm 91: 1-16. Dit noveengebed ligt in de dagkapel. Dit gebed kunt u meenemen naar huis om ook daar te bidden.

Van harte wens ik u en uw dierbaren veel sterkte toe!
Verbonden in medeleven en gebed,
Pastoor Amal