Nieuwjaarswens

Ieder mens is uniek en tegelijkertijd op dezelfde wijze gewoon mens als ieder mens. In een dorpsgemeenschap is iedere inwoner verschillend van de ander, terwijl men als gemeenschap toch een geheel vormt. Het is als het ware een eenheid in verscheidenheid. Zo zijn we ook als Kerk een gemeenschap van mensen die hetzelfde geloof belijden, ieder met zijn of haar eigen achtergrond, talenten en levensinvulling. Dat maakt zo’n gemeenschap juist zo boeiend, kleurrijk en complementair.

Als gemeenschap zijn we dankbaar voor al die mensen die dagelijks tijd en energie vrijmaken om klaar te staan voor de ander. Talloze vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in om de zieke medemensen te bezoeken; om de armen bij te staan; om een bijdrage te leveren in de liturgie; om de parochies financieel te ondersteunen; om de parochies te besturen; om te getuigen van hun geloof; om te bidden voor de mensen in nood; om tieners en jongeren te begeleiden, etc. Zo blijven we als Kerk op weg gaan, ook komend jaar 2020. U allen een Gezegend Nieuwjaar toegewenst!