Dankwoord pastoor Amal

Dankwoord pastoor Amal aan het einde van de installatie plechtigheid op 15 december.

Samen zijn wij sterk. Dit is een bekende uitspraak. Dat ervaren wij, u en ik vandaag in deze kerk. Samen hebben we de Heilige Mis gevierd, dat maakt een bijzondere indruk in ons hart. Alles wat wij samen doen brengt ons dichterbij. Aan het einde van deze intense en bijzondere viering wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie aanwezigheid en gebed. Woorden zijn altijd tekort om een dank u wel te zeggen, zo voel ik me op dit moment. Heel veel mensen hebben met hun gebed, met hun enthousiasme op deze dag gewacht. Mijn voorgangers hebben hard gewerkt voor deze gemeenschap en een fundament gelegd waar ik als pastoor verder kan bouwen. Samen zijn we sterk en Samen gaan we verder.

Dank aan …

Mijn eerste dank gaat uit naar God die mij deze bijzondere roeping tot het priesterschap heeft gegeven. Dank aan onze bisschop Mgr Harrie Smeets en vicaris generaal Mgr René Maessen voor het vertrouwen dat jullie in mij gesteld hebben. Dank aan onze deken Franken, die namens de bisschop vandaag in deze viering is voorgegaan. Dank aan de priestergetuigen van deze viering, pastoor Ivo Krewinkel en pastoor Jan Geilen, mijn oude collega. Dank aan alle concelebrerende priestercollega’s. Dank aan alle priesters en diakens die in onze parochies kwamen helpen met verschillende diensten toen er geen pastoor was. Dank aan alle muziek gezelschappen voor de prachtige muziek, dank aan alle vrijwilligers van onze parochies. Ze zijn de steunpilaren van onze kerken. Dank aan alle mensen die speciaal voor deze dienst gekomen zijn uit mijn vorige parochiecluster Hulsberg, Nuth, Wijnandsrade en Vaesrade.

Een gemeenschap

Ik wil graag mijn 4 parochies als één gemeenschap zien. De ene parochie is niet boven de andere. Daarom hebben we op onze uitnodigingsbrief en ook op de voorpagina van het installatieboekje de kerken van onze 4 parochies gebruikt. Ik ben pastoor voor deze 4 parochies, deze boodschap wil ik graag heel duidelijk naar voren brengen. Ondanks de verscheidenheid van de parochies gaan we samen verder als één gemeenschap, als één parochie onder één pastoor. Zeker komt pastoor Ivo Krewinkel naar onze parochie als een moderator en we gaan samen werken en steunen elkaar.

Huisbezoeken

Ik wil graag huisbezoeken. Ik weet niet wie ziek is of eenzaam in onze parochies. Wilt u een gesprek, wilt u bezoek, bel mij a.u.b., dan maken we samen een afspraak. Zo komen we dichter bij elkaar. Een goede herder die er voor iedereen is. Als pastoor ga ik nieuw beginnen. Een nieuw begin, een nieuwe uitdaging en een nieuwe kans voor allen die deze mogelijkheid graag willen gebruiken. Nogmaals hartelijk dank aan iedereen. Het gaat u allen goed.

Pastoor Amal