Pastoor Notermans heeft afscheid genomen

Nu pastoor Notermans afscheid heeft genomen en er vanuit het Bisdom nog geen nieuwe pastoor is benoemd is het de taak van het kerk cq cluster bestuur om voor vervangingen te zorgen. U kunt ervan uitgaan dat voor alle parochies de diensten gewoon doorgang vinden. Voor de specifieke invulling kunt U de pagina van Uw parochie bekijken.