Afscheid Pastoor Harrie Notermans

Parochiecluster Stramproy Tungelroy Altweerterheide Swartbroek

Pastoor Harrie Notermans wordt met ingang van 8 september 2019 benoemd als pastoor van het cluster Ubach over Worms. Daarmee gaat hij na 23 jaar ons parochiecluster van Stramproy, Tungelroy, Altweerterheide en Swartbroek verlaten.

Op 25 augustus 2019 willen wij om 9.30 uur in een feestelijke Hoogmis in de St. Willibrorduskerk in Stramproy samen met zijn familie, vrienden en met alle parochianen uit het cluster afscheid van hem nemen.

Aansluitend zal er een afscheidsreceptie zijn in “de Zaal”, Mariastraat 1 in Stramproy.

Iedereen is van harte uitgenodigd om persoonlijk afscheid van pastoor Harrie Notermans te nemen.

Correspondentie adres: ’t Österke, Kerkplein 1, 6039 GH Stramproy
Wilt u op de receptie de pastoor toespreken (maximale tijd 5 minuten) dan graag aanmelden voor 15 augustus via email: gertie.rutten-neijnens@ziggo.nl. Ook voor overige vragen kunt u daar terecht.

Afscheidscadeau Pastoor Notermans

Pastoor Harry Notermans heeft aangegeven om eventuele (financiële) giften bij zijn afscheid uit ons parochiecluster te willen besteden aan een bijzonder project van “Kerk in Nood”. (“Kerk in Nood”, voorheen Oostpriesterhulp, is sinds 2011 een internationale Pauselijke Stichting).

In het Noord-Oosten van Pakistan, dicht bij de grens met India, ligt de stad Lahore, waar vanuit een vredescentrum veel initiatieven ontplooid worden om de dialoog tussen moslims (de islam is staatsgodsdienst) en christenen te bevorderen ten einde een begripvolle en vreedzame samenleving mogelijk te maken naar de toekomst toe. Onze pastoor wil graag deze belangrijke regionale humane ontwikkelingen voor de bevolking een ‘zetje’ in de goede richting geven.

Mocht u overwegen om een gift via de bank te doen dan kan dat door overmaken naar rekening:
NL 78 RABO 0149 9062 34 t.n.v. Parochie St. Willibrordus onder vermelding van “Project Lahore”.
Uw gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

De kerkbesturen van Stramproy, Altweerterheide, Tungelroy en Swartbroek.