Projecten Vastenactie 2019

Dit jaar ondersteunt de vastenactie twee projecten. Dit doen we samen met de clusterparochies Stramproy, Tungelroy, Swartbroek, Altweerterheide en met Weert-Zuid en Kelpen-Oler.

Het eerste project is aangevraagd door zuster Maria de Montserrat van de Blauwe Zusters voor de inrichting van een basisschool. Deze school sluit aan op de bestaande kindercrèche en kleuterschool voor kwetsbare kinderen uit de achterbuurten van Sao Paolo, Brazilië. De omgeving waar deze kinderen opgroeien, is een omgeving met grote risico’s en gevaren zoals drugs, alcohol en overvallen.

In de kindercrèche vangen de zusters kinderen op in de leeftijd van 2 tot 6 jaar. Met een aansluitende basisschool kunnen zij deze kinderen een voortzetting aanbieden van opvang en onderwijs in een veilige en familiale omgeving. Daarom vragen de zusters onze steun voor de aanschaf van schoolmeubilair, zoals stoelen en tafels voor kinderen van 6 tot 10 jaar.

In het tweede project vraagt pater Jan Verboogen, afkomstig uit Nederweert-Eind, onze hulp voor de parochiezaal van de H. Driekoningenparochie in Paramaribo, Suriname. Deze zaal is dringend aan renovatie toe, met name het sanitair. De zaal staat geheel in dienst van de parochie en wordt gebruikt ongeveer zoals bij ons ’t Österke: door o.a. de parochieraad, kerkkoor, bejaardensoos, gymnastiek, catechese, gebedsgroepen en incidenteel bij overstromingen en als onderdak aan scholen voor examens.

De Vastenactie neemt deel aan de Goede-Doelencollecte, die begin april in Tungelroy en Stramproy wordt gehouden. Ook kunt u nu al uw bijdrage doneren in de offerblok in onze parochiekerken ofwel overmaken per bank op rek. nr. NL23 RABO 0149 9823 99 t.n.v. R.K. Parochie H. Willibrordus (uw gift is aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting). Hartelijk dank voor uw steun!