Marc Kessels geslaagd

Afgelopen week behaalde Marc Kessels zijn diploma in de liturgie aan de pauselijke universiteit Santa Croce in Rome met een eindcijfer 10. We wensen hem van harte proficiat met dit schitterende resultaat.

Hij verdedigde zijn scriptie over de historische ontwikkeling van de intrede-ritus van de eucharistie. Centraal daarbij staat dat gelovigen niet als losse bezoekers komen (zoals in een bioscoop), maar één biddende en actieve gemeenschap vormen.

In de toekomst zal Marc liturgie gaan doceren en tevens een pastorale functie krijgen. Hij verwacht binnenkort een officiële benoeming van het bisdom Roermond te ontvangen.

Marc is geboren en getogen in Stramproy en ontving de priesterwijding in 2009.